Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.15.1

Kirjaudu sisään järjestelmään!
5.3.2021 18:37

LTKY2001 Johdatus liikunta- ja terveystieteisiin, 2 op, lukiotarjonta lv. 20-21, Avoimen yo:n yhteistyöoppilaitokset

Avoin yliopisto

Kirjaudu sisään ilmoittautuaksesi tai rekisteröidy.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 3.8.20 - 31.7.21
Ilmoittautumisaika: 3.8.20 klo 0:00 - 30.6.21 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 3.8.20 - 31.7.21
Laajuus: 2 op
Ilmoittautuneita: 22
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Liikuntatieteellisen tiedekunnan opinnot (avoin yo) (AVOLTK), Liikuntatieteellisen tiedekunnan opinnot (avoin yo) (AVOLTK)
Opetuksen järjestäjät:Kaikki lukiot
Ajankohtaista:

HUOM! Nämä opinnot ovat toisen asteen opiskelijoille. Ota yhteyttä oman oppilaitoksesi ohjaajaan (opinto-ohjaaja, HOKS-ohjaaja, HOPS-ohjaaja tai opettajatutor) ennen ilmoittautumista. Varmista ohjaajasi kanssa, että opintojakso sopii lukujärjestykseesi. Lisätietoja ilmoittautumisesta saat Yliopiston opintotarjonta toiselle asteelle -sivulta.

Sisältö:
  • Liikunta- ja terveystieteellisen koulutuksen ja tutkimuksen keskeiset tavoitteet (tiedon lisääminen ihmisen liikunnasta, terveydestä ja hyvinvoinnista elämänkulun eri vaiheissa, eri-ikäisten liikuntasuositukset)
  • Liikuntatieteellisen tiedekunnan toiminta ennen ja nyt
  • Tiedekunnan oppiaineet, tutkimusalueet ja tutkimusmenetelmät
Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelijan odotetaan

erottavan erilaisia liikunnan ja terveyden tutkimuksen näkökulmia sekä tutkimustapoja

ymmärtävän liikunta- ja terveystieteiden monitieteisen luonteen

osaavan kuvata liikuntasuositukset elämänkulun eri vaiheissa

osaavan tulkita omaa liikuntakäyttäytymistä suhteessa liikuntasuosituksiin

Ilmoittautuminen:
Suoritustavat:

Opintojakso on kokonaisvaltainen katsaus liikunnan ja terveyden ulottuvuuksiin. Jaksolla käsitellään muun muassa ihmisen fysiologiaan ja anatomiaan liittyvien aiheiden lisäksi liikunnan ja terveyden kasvatuksellista ja yhteiskunnallista roolia.

Oppimistehtävässä teet itsenäisesti tehtävänannon ja lähdeaineiston perusteella joko yhden laajan tehtävän tai useampia rajattuja tehtäviä. Voit itse aikatauluttaa opiskeluasi suoritusoikeusajan sisällä. Opintojaksolla on käytössä Moodle-verkkoympäristö, josta löydät kaikki opiskelumateriaalit sähköisessä muodossa.

Katso opiskeluohjeet Moodlesta: https://moodle.jyu.fi/

Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jotka saat käyttöösi ilmoittautuessasi opintoihin. Lisätietoa käyttäjätunnuksesta.

Kirjallisuus:
  • Tammelin, T. 2017. Liikuntasuositukset. Teoksessa T. Jaakkola, J. Liukkonen & A. Sääkslahti (toim.) Liikuntapedagogiikka 2017, 54-67. (14 s.)
Yhteystiedot:

Avoimen yliopiston opintopalvelut

help.jyu.fi

040 576 7760

Vertailu

Korpissa on valittavana 2 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.