Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.15.1

Kirjaudu sisään järjestelmään!
5.3.2021 18:15

KLSP004 Johdatus kieleen ja sen tutkimukseen, 2 op, lukiotarjonta lv. 20-21, Avoimen yo:n yhteistyöoppilaitokset

Avoin yliopisto

Kirjaudu sisään ilmoittautuaksesi tai rekisteröidy.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 1.10.20 - 31.5.21
Ilmoittautumisaika: 3.8.20 klo 0:00 - 31.3.21 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 1.10.20 - 31.5.21
Laajuus: 2 op
Ilmoittautuneita: 6
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Kielten laitoksen opinnot (avoin yo) (AVOKLS)
Opetuksen järjestäjät:Kaikki lukiot
Ajankohtaista:

HUOM! Nämä opinnot ovat toisen asteen opiskelijoille. Ota yhteyttä oman oppilaitoksesi ohjaajaan (opinto-ohjaaja, HOKS-ohjaaja, HOPS-ohjaaja tai opettajatutor) ennen ilmoittautumista. Varmista ohjaajasi kanssa, että opintojakso sopii lukujärjestykseesi. Lisätietoja ilmoittautumisesta saat Yliopiston opintotarjonta toiselle asteelle -sivulta.

Sisältö:

Kurssi kartoittaa kieltä tutkimuksen kohteena ja antaa perustyökaluja kielitieteellisen tutkivaan otteeseen.

Osaamistavoitteet:

Kurssin käytyään opiskelija

  • on tutustunut kielentutkimuksen eri osa-alueisiin ja peruskäsitteisiin
  • osaa tarkastella kieltä tutkimuksen kohteena ja tunnistaa siihen liittyviä eettisiä kysymyksiä
  • tunnistaa maailman kielten moninaisuuden ja kielellisen monimuotoisuuden
  • osaa tarkastella kieltä sen eri konteksteissa (esim. kieli ja yhteiskunta)
  • tunnistaa äidinkielen, toisen kielen ja vieraan kielen tarkastelunäkökulmien eroja ja yhtäläisyyksiä
  • osaa hakea tietoa alan tutkimuskirjallisuudesta ja kielitieteellisiltä verkkosivustoilta
  • ymmärtää kielitieteellisen tiedon merkityksen oman kieliasiantuntijuuden rakentumisessa
Ilmoittautuminen:
Suoritustavat:

Opintojakson opiskelun voit aloittaa 1.10.2020. Voit itse tehdä itsellesi suunnitelman, millä tahdilla kurssilla etenet. Lähtökohtana kuitenkin on, että työskentely kurssilla päättyy 31.5.2021. Kurssiin ei liity tenttiä, vaan arviointi perustuu opiskelijan tekemiin tehtäviin, jotka arvioidaan hyväksytty / hylätty –asteikolla. Kurssin työtilasta Moodlesta löydät lisätietoa opintojakson sisällöistä, osaamistavoitteista, suoritustavoista ja opintomateriaaleista.

Katso opiskeluohjeet Moodlesta: https://moodle.jyu.fi/

Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jotka saat käyttöösi ilmoittautuessasi opintoihin. Lisätietoa käyttäjätunnuksesta.

Kirjallisuus:

Opettajan osoittama materiaali

Yhteystiedot:

Avoimen yliopiston opintopalvelut

help.jyu.fi

040 576 7760

Vertailu

Korpissa on valittavana 3 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.