Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.16.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
23.9.2021 15:50

YFIP250L Kriittinen ajattelu ja tieteellinen kommunikaatio, 2 op, lukiotarjonta lv. 20-21, Avoimen yo:n yhteistyöoppilaitokset [kotisivu]

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 28.2.21 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://sway.office.com/ZIFrDKIymCQbaGpR
Alkaa - päättyy: 1.10.20 - 30.4.21
Ilmoittautumisaika: 3.8.20 klo 0:00 - 28.2.21 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 1.10.20 - 30.4.21
Laajuus: 2 op
Ilmoittautuneita: 5
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Filosofia (avoin yo) (AVOFIL)
Opetuksen järjestäjät:Kaikki lukiot
Ajankohtaista:

HUOM! Nämä opinnot ovat toisen asteen opiskelijoille. Ota yhteyttä oman oppilaitoksesi ohjaajaan (opinto-ohjaaja, HOKS-ohjaaja, HOPS-ohjaaja tai opettajatutor) ennen ilmoittautumista. Varmista ohjaajasi kanssa, että opintojakso sopii lukujärjestykseesi. Lisätietoja ilmoittautumisesta saat Yliopiston opintotarjonta toiselle asteelle -sivulta.

Tämä on Jyväskylän yliopiston opintoja toiselle asteelle.

Sisältö:
  • Argumentaation tutkimus ja tieteellinen argumentointi
  • Ajattelun vinoumat ja virheet
  • Kriittinen ajattelu
  • Vaikuttamiskeinot kommunikaatiossa
Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hahmottaa kriittisen ajattelun luonteen, kohteet ja muodot. Hän kykenee tasapainoisesti osallistumaan tieteelliseen keskusteluun, osaa muodostaa ja punnita argumentteja. Opiskelija tunnistaa tavanomaiset argumentaation ja vaikuttamisen muodot, ja hahmottaa kielen merkityksen kommunikaatiossa. Opiskelija myös tunnistaa tavanomaiset ajattelun virheet ja vinoumat. Opiskelijalla on asianmukainen käsitys tieteellisestä ajattelusta tutkimusprosessin eri vaiheista. Opiskelijalla osaa analysoida ja arvioida tavanomaisia argumenttityyppejä. Opiskelija hahmottaa argumentaatiotaitojen, kriittisten analyysi- ja arviointitaitojen merkityksen asiantuntijan perustaitoina, ja ymmärtää kuinka asiantuntija kommunikoi rationaalisesti.

Ilmoittautuminen:
Opetusmuodot:

Kurssin sivusto Moodlessa (jossa tehtävänpalautus):

https://moodle.jyu.fi/course/view.php?id=8943

 

Kurssimateriaali ja ohjeistus:

https://sway.office.com/ZIFrDKIymCQbaGpR

Suoritustavat:

Oppimistehtävässä teet itsenäisesti tehtävänannon ja lähdeaineiston perusteella kirjallisen työn, joka on luentopäiväkirja. Voit itse aikatauluttaa opiskeluasi suoritusoikeusajan sisällä.

Varsinainen kurssisivusto https://sway.office.com/ZIFrDKIymCQbaGpR

Tehtävänpalautus Moodlessa: https://moodle.jyu.fi/course/view.php?id=8943 

Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jotka saat käyttöösi ilmoittautuessasi opintoihin. Lisätietoa käyttäjätunnuksesta.

Kirjallisuus:

Opettajan osoittama materiaali

Yhteystiedot:

Avoimen yliopiston opintopalvelut

help.jyu.fi

040 576 7760