Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.15.1

Kirjaudu sisään järjestelmään!
5.3.2021 18:05

MATY1050 Ohjelmoinnin matematiikkaa, 2 op, Verkkotentti, JY:n avoin yliopisto

Matematiikka (avoin yo)

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 14.9.20 klo 23:59.

Maksutiedot

Opintomaksu: 30.00 euroa
Maksuerät: 1 tasaerä

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 1.8.20 - 21.12.20
Ilmoittautumisaika: 1.8.20 klo 0:00 - 14.9.20 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 1.8.20 - 21.12.20
Laajuus: 2 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: suomi
Ilmoittautuneita: 6
Organisaatiot:Matematiikka (avoin yo) (AVOMAT)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Sisältö:

Opintojaksolla tutustutaan ohjelmoinnin kannalta tärkeisiin matematiikan osa-alueisiin: logiikkaan, joukko-oppiin, funktioihin ja lukujärjestelmiin sekä opetellaan matemaattista ajattelua ja päättelyä.

Opintojakso sopii johdatukseksi tietotekniikan opiskelussa tarvittavaan yliopistomatematiikkaan.

Osaamistavoitteet:

Opintojakson tavoitteena on opettaa matemaattista ajattelua ja matemaattisen notaation ymmärtämistä ohjelmoinnin näkökulmasta. Matemaattista ajattelua tarvitaan ohjelmistojen toteuttamisessa kaikilla tasoilla systeemisuunnittelusta ohjelmien pienten osien koodaamiseen ja ohjelmien testaamiseen.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa logiikan ja joukko-opin perusteet
 • osaa tehdä yksinkertaisia päättelyitä
 • osaa lukea matemaattista tekstiä
 • tuntee funktion käsitteen ja perusominaisuuksia
 • osaa laskea eri lukujärjestelmissä
Esitiedot:

Lukion matematiikan kurssi MAA11 Lukuteoria ja todistaminen on suositeltava mutta ei pakollinen.

Ilmoittautuminen:
 • Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja –ehtoihin https://bit.ly/ilmoittautumisohje_avoin
 • Ilmoittautuminen on sitova.
 • Saat ilmoittautumisesi perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun suoritusoikeuden.
 • Opinnoista peritään opintomaksu, joka maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Lue lisää opintomaksuista https://bit.ly/opintomaksut_avoin
 • Maksettuja opintomaksuja ei palauteta kuin siinä tapauksessa, jos JYU:n avoin yliopisto joutuu perumaan kurssin esimerkiksi liian pienen ryhmäkoon vuoksi.
Suoritustavat:

Verkkotentti on itsenäinen tapa suorittaa opintojakso. Opintojakson arviointi tapahtuu opintojakson päätteeksi pidettävän verkkotentin avulla. Tenttiin saa hyvityspisteitä opintojakson aikana tehdyistä harjoitustehtävistä.

Tehtävien viimeinen palautuspäivä on 7.12.2020.

Verkkotentin päivämäärät kerrotaan Moodlessa.

Katso opiskeluohjeet Moodlesta https://moodle.jyu.fi/ 

Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jotka saat käyttöösi ilmoittautuessasi opintoihin. Lisätietoa käyttäjätunnuksesta https://bit.ly/kayttajatunnus_jyu

Kirjallisuus:

Materiaali Moodle-sivulla.

Lisäksi suositeltavaa lukemista ovat esimerkiksi:

 • Lehman, E., Leighton, F. T., ja Meyer, A. R.: Mathematics for Computer Science, (vuoden 2017 painos tai verkkoversio)
 • Rosen, K. H.: Discrete Mathematics and Its Applications, 7.painos, McGraw-Hill Education, 2011
 • Saarimäki, M. Diskreettiä ja äärellistä matematiikkaa. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto (vuoden 1997, 2000 tai 2007 painos tai verkkoversio)
Yhteystiedot:

Avoimen yliopiston opintopalvelut

 help.jyu.fi

 040 576 7760

Avainsanat:

ohjelmointi, matematiikka