Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.16.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
23.9.2021 14:17

PSYP110 Kehityspsykologia I, 5 op, lukiotarjonta lv. 20-21, Avoimen yo:n yhteistyöoppilaitokset

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 28.2.21 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 1.8.20 - 31.5.21
Ilmoittautumisaika: 1.8.20 klo 0:00 - 28.2.21 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 1.8.20 - 31.5.21
Laajuus: 5 op
Ilmoittautuneita: 41
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Psykologia (avoin yo) (AVOPSY)
Opetuksen järjestäjät:Kaikki lukiot
Ajankohtaista:

HUOM! Nämä opinnot ovat toisen asteen opiskelijoille. Ota yhteyttä oman oppilaitoksesi ohjaajaan (opinto-ohjaaja, HOKS-ohjaaja, HOPS-ohjaaja tai opettajatutor) ennen ilmoittautumista. Varmista ohjaajasi kanssa, että opintojakso sopii lukujärjestykseesi. Lisätietoja ilmoittautumisesta saat Yliopiston opintotarjonta toiselle asteelle -sivulta.

Nämä opinnot ovat Jyväskylän yliopiston opintoja toiselle asteelle. Tämä opintojakso sisältyy psykologian perusopintokokonaisuuteen.

Sisältö:

Keskeiset kehityspsykologiset prosessit, teoriat ja käsitteet elämän eri vaiheissa.

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on perustietämys kehityksen keskeisistä piirteistä eri ikävaiheissa, kehityspsykologisten teorioiden ja tutkimuksen ydinkysymyksistä ja käsitteistä sekä keskeisistä kehityspsykologisista prosesseista elämän eri vaiheissa. Hän osaa yhdistellä tämän päivän ilmiöitä olemassa oleviin kehityspsykologisiin teorioihin. Englanninkielisen kurssikirjallisuuden avulla opiskelijan alakohtainen kielitaito kehittyy. Kurssilla ohjataan ja harjoitellaan tieteellistä kirjoittamista.

Ilmoittautuminen:
  • Ota yhteyttä oman oppilaitoksesi ohjaajaan (opinto-ohjaaja, HOKS-ohjaaja, HOPS-ohjaaja tai opettajatutor) ennen ilmoittautumista. Varmista ohjaajasi kanssa, että opintojakso sopii lukujärjestykseesi. Lisätietoja ilmoittautumisesta saat Yliopiston opintotarjonta toiselle asteelle -sivulta.
  • Perehdy myös avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin https://bit.ly/ilmoittautumisohjeet_ytol
  • Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun suoritusoikeuden.
Suoritustavat:

Oppimistehtävässä teet itsenäisesti tehtävänannon ja lähdeaineiston perusteella osatehtäviä Moodlessa. Voit itse aikatauluttaa opiskeluasi suoritusoikeusajan sisällä huomioiden palautuspäivämäärän.

Tällä jaksolla tehdään seuraavat osatehtävät: tieteellisen kirjoittamisen monivalintatehtävä ja kaksi oppimistehtävää.

Tieteellisen kirjoittamisen harjoitus tehdään kurssin aluksi. Oppimistehtävien viimeinen palautuspäivä on 30.4.2021.

Katso opiskeluohjeet Moodlesta: https://moodle.jyu.fi/

Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jotka saat käyttöösi ilmoittautuessasi opintoihin. Lisätietoa käyttäjätunnuksesta.

Kirjallisuus:
  • EYSENCK, M. (2014). Fundamentals of psychology. (1. Painos). Taylor & Francis Ltd: U.K.  Luvut 9-11 ja 13-14. (E-kirja)

JA

  • NURMI, J.-E., AHONEN, T., LYYTINEN, H., LYYTINEN, P., PULKKINEN, L. & RUOPPILA, I. (2006 tai uudempi painos). Ihmisen psykologinen kehitys. Helsinki: WSOY. (e-kirja)
Yhteystiedot:

Avoimen yliopiston opintopalvelut

help.jyu.fi

040 576 7760

Vertailu

Korpissa on valittavana 9 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.