Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.5

Kirjaudu sisään järjestelmään!
22.3.2023 17:42

FYSY0100 Kvanttimekaniikkaa ja suhteellisuusteoriaa yleissivistävästi, 2 op, lukiotarjonta lv. 20-21, Avoimen yo:n yhteistyöoppilaitokset

Fysiikka (avoin yo)

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 15.5.21 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 2.11.20 - 30.6.21
Ilmoittautumisaika: 1.8.20 klo 0:00 - 15.5.21 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 2.11.20 - 30.6.21
Laajuus: 2 op
Ilmoittautuneita: 47
Organisaatiot:Fysiikka (avoin yo) (AVOFYS)
Opetuksen järjestäjät:Kaikki lukiot
Ajankohtaista:

HUOM! Nämä opinnot ovat toisen asteen opiskelijoille. Ota yhteyttä oman oppilaitoksesi ohjaajaan (opinto-ohjaaja, HOKS-ohjaaja, HOPS-ohjaaja tai opettajatutor) ennen ilmoittautumista. Varmista ohjaajasi kanssa, että opintojakso sopii lukujärjestykseesi. Lisätietoja ilmoittautumisesta saat Yliopiston opintotarjonta toiselle asteelle -sivulta.

Nämä opinnot ovat Jyväskylän yliopiston opintoja toiselle asteelle.

Sisältö:

Modernin fysiikan tuntemus kuuluu yleissivistykseen. Se on nyky-yhteiskunnan teknologisen kehityksen perusta ja sen pohjalta voidaan ratkoa energiankulutuksen ja -tuotannon sekä ilmaston lämpenemisen haasteita. Silti lukion opetussuunnitelmassa modernin fysiikan sisältöjä on perin vähän. Tämä kurssi täydentää lukion fysiikan opintojen yleissivistävyyttä ja tukee ylioppilaskirjoituksiin valmistautumista modernin fysiikan osalta. Kurssi painottuu kvanttimekaniikan ja suhteellisuusteorian käsitteiden havainnollistamiseen simulaatioiden ja yksinkertaisten matemaattisten mallien avulla.

 

Kvanttimekaniikan sisältöjä

 • Kvanttimekaaninen tila ja sen liikeyhtälö
 • Sidotut tilat, epätarkkuusperiaate ja tunneloituminen
 • Tilojen superpositio ja lomittuminen
 • Schrödingerin kissa ja kvanttilaskenta

 

Suhteellisuusteorian sisältöjä

 • Einsteinin suhteellisuusperiaate
 • Liikkeen ja ajan suhteellisuus
 • Pituuden kutistuminen ja ajan venyminen
 • Yleinen suhteellisuusteoria, gravitaatioaallot ja mustat aukot 
Osaamistavoitteet:

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • hahmottaa kvanttimekaanisen tilan käsitteen ja sen merkityksen
 • osaa kuvailla kvanttimekaniikan todennäköisyystulkinnan periaatteita
 • tunnistaa klassisen mekaniikan ja kvanttimekaniikan periaatteellisia eroja
 • osaa kertoa suhteellisuuden periaatteen ja kuvailla sen surauksia
 • osaa laskea ajan ja pituuden suhteellisia muutoksia liikkuville havainnoitsijoille
 • osaa kuvailla suhteellisuusperiaatteen kosmologisia seurauksia 
Ilmoittautuminen:
Suoritustavat:

Oppimistehtävässä teet itsenäisesti tehtävänannon ja lähdeaineiston perusteella tehtäviä. Voit itse aikatauluttaa opiskeluasi suoritusoikeusajan sisällä.

Katso opiskeluohjeet Moodlesta: https://moodle.jyu.fi/

Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jotka saat käyttöösi ilmoittautuessasi opintoihin. Lisätietoa käyttäjätunnuksesta.

Moodlen työtila avautuu viikolla 46 eli 9.11.2020 alkavalla viikolla.

Kirjallisuus:

Opettajan osoittama materiaali.

Yhteystiedot:

Avoimen yliopiston opintopalvelut

help.jyu.fi

040 576 7760

Vertailu

Korpissa on valittavana 2 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.