Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.1

Kirjaudu sisään järjestelmään!
19.1.2022 12:42

PSYY1000 Ihmismielen salat, 2 op, lukiotarjonta lv. 20-21, Avoimen yo:n yhteistyöoppilaitokset

Psykologia (avoin yo)

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 28.2.21 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 1.8.20 - 31.5.21
Ilmoittautumisaika: 1.8.20 klo 0:00 - 28.2.21 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 1.8.20 - 31.5.21
Laajuus: 2 op
Ilmoittautuneita: 36
Organisaatiot:Psykologia (avoin yo) (AVOPSY)
Opetuksen järjestäjät:Kaikki lukiot
Ajankohtaista:

HUOM! Nämä opinnot ovat toisen asteen opiskelijoille. Ota yhteyttä oman oppilaitoksesi ohjaajaan (opinto-ohjaaja, HOKS-ohjaaja, HOPS-ohjaaja tai opettajatutor) ennen ilmoittautumista. Varmista ohjaajasi kanssa, että opintojakso sopii lukujärjestykseesi. Lisätietoja ilmoittautumisesta saat Yliopiston opintotarjonta toiselle asteelle -sivulta.

Nämä opinnot ovat Jyväskylän yliopiston opintoja toiselle asteelle.

Sisältö:

Tutustuminen psykologian eri osa-alueisiin

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt psykologian sisältöihin yliopisto-opintojen näkökulmasta seuraavilla osa-alueilla: kehityspsykologia, persoonallisuuspsykologia, kliininen psykologia, neuropsykologia ja kognitiivinen psykologia sekä psykologian tutkimusmenetelmät.

Ilmoittautuminen:
  • Ota yhteyttä oman oppilaitoksesi ohjaajaan (opinto-ohjaaja, HOKS-ohjaaja, HOPS-ohjaaja tai opettajatutor) ennen ilmoittautumista. Varmista ohjaajasi kanssa, että opintojakso sopii lukujärjestykseesi. Lisätietoja ilmoittautumisesta saat Yliopiston opintotarjonta toiselle asteelle -sivulta.
  • Perehdy myös avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin https://bit.ly/ilmoittautumisohjeet_ytol
  • Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun suoritusoikeuden.
Suoritustavat:

Oppimistehtävässä teet itsenäisesti tehtävänannon ja lähdeaineiston perusteella osatehtäviä Moodlessa. Voit itse aikatauluttaa opiskeluasi suoritusoikeusajan sisällä huomioiden palautuspäivämäärän.

Tällä jaksolla tehdään seuraavat osatehtävät: monivalintatehtävä ja oppimispäiväkirja

Oppimispäiväkirjan viimeinen palautuspäivä on 30.4.2021

Katso opiskeluohjeet Moodlesta: https://moodle.jyu.fi/

Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jotka saat käyttöösi ilmoittautuessasi opintoihin. Lisätietoa käyttäjätunnuksesta.

Kirjallisuus:
  • Erikseen ilmoitettava kirjallisuus ja artikkelit
  • Videotallenteet
Yhteystiedot:

Avoimen yliopiston opintopalvelut

help.jyu.fi

040 576 7760

Vertailu

Korpissa on valittavana 4 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.