Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.16.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
23.9.2021 14:54

MUPP2001L Monitieteinen musiikintutkimus, 2 op, lukiotarjonta lv. 20-21, Avoimen yo:n yhteistyöoppilaitokset

Musiikkitiede (avoin yo)

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 31.12.20 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 1.10.20 - 31.12.20
Ilmoittautumisaika: 3.8.20 klo 0:00 - 31.12.20 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 1.10.20 - 31.12.20
Laajuus: 2 op
Ilmoittautuneita: 1
Organisaatiot:Musiikkitiede (avoin yo) (AVOMUP)
Opetuksen järjestäjät:Kaikki lukiot
Ajankohtaista:

HUOM! Nämä opinnot ovat toisen asteen opiskelijoille. Ota yhteyttä oman oppilaitoksesi ohjaajaan (opinto-ohjaaja, HOKS-ohjaaja, HOPS-ohjaaja tai opettajatutor) ennen ilmoittautumista. Varmista ohjaajasi kanssa, että opintojakso sopii lukujärjestykseesi. Lisätietoja ilmoittautumisesta saat Yliopiston opintotarjonta toiselle asteelle -sivulta.

Kurssin ajankohta tarkentuu vielä myöhemmin.

Sisältö:

Opintojaksossa tutustutaan musiikkiin monialaisena ilmiönä, perehdytään musiikin psykologisiin, sosiaalisiin ja kulttuurisiin merkityksiin, ja tarkastellaan musiikkiin kohdistuvan tieteellisen tutkimuksen lähtökohtia eri tieteenalojen näkökulmista.

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tunnistaa musiikin moninaisen luonteen, musiikin keskeisiä ominaisuuksia ja musiikin merkityksiä yksilölle ja yhteisöille
  • hahmottaa musiikkiin kohdistuvan tieteellisen tutkimuksen monitieteisyyttä ja yhteiskunnallista merkityksellisyyttä
  • tunnistaa erilaisia monitieteisen musiikintutkimuksen suuntauksia, lähtökohtia ja tavoitteita
  • hahmottaa musiikin psykologisia, sosiaalisia, kulttuurisia ja hyvinvointiin liittyviä ulottuvuuksia
Ilmoittautuminen:
Suoritustavat:

Aktiivinen osallistuminen sekä annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.

Katso opiskeluohjeet Moodlesta: https://moodle.jyu.fi/

Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jotka saat käyttöösi ilmoittautuessasi opintoihin. Lisätietoa käyttäjätunnuksesta.

Kirjallisuus:

Opettajan osoittama materiaali

Yhteystiedot:

Avoimen yliopiston opintopalvelut

help.jyu.fi

040 576 7760