Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.16.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
23.9.2021 14:23

FTEM1010 Kuntoutus avaimena hyvinvointiin, 2 op, lukiotarjonta lv. 20-21, Avoimen yo:n yhteistyöoppilaitokset

Liikuntatieteellisen tiedekunnan opinnot (avoin yo)

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 31.3.21 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 3.8.20 - 15.6.21
Ilmoittautumisaika: 3.8.20 klo 0:00 - 31.3.21 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 3.8.20 - 15.6.21
Laajuus: 2 op
Ilmoittautuneita: 2
Organisaatiot:Liikuntatieteellisen tiedekunnan opinnot (avoin yo) (AVOLTK)
Opetuksen järjestäjät:Kaikki lukiot
Ajankohtaista:

HUOM! Nämä opinnot ovat toisen asteen opiskelijoille. Ota yhteyttä oman oppilaitoksesi ohjaajaan (opinto-ohjaaja, HOKS-ohjaaja, HOPS-ohjaaja tai opettajatutor) ennen ilmoittautumista. Varmista ohjaajasi kanssa, että opintojakso sopii lukujärjestykseesi. Lisätietoja ilmoittautumisesta saat Yliopiston opintotarjonta toiselle asteelle -sivulta.

Sisältö:

Kuntouksen keskeiset paradigmat, mallit ja teoriat. Verkkotyöskentely ja oppimistehtävät.

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvata toimintakyvyn ja monitieteisen kuntoutuksen keskeiset käsitteet sekä kuntoutuksen paradigmat ja teoriat.

Ilmoittautuminen:
Suoritustavat:

Verkkokurssi sisältää kolme itsenäisesti suoritettavaa tehtävää.  
Verkkokurssia voi suorittaa 2.11.2020-15.5.2021 

Katso opiskeluohjeet Moodlesta: https://moodle.jyu.fi/

Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jotka saat käyttöösi ilmoittautuessasi opintoihin. Lisätietoa käyttäjätunnuksesta.

Kirjallisuus:
  • Autti-Rämö, I., Salminen, A-L., Rajavaara, M. & Ylinen, A. 2016. Kuntoutuminen. Duodecim. EAN/tuotenumero: 9789516564640 (saatavilla e-kirjana)
  • Järvikoski A. 2013. Monimuotoinen kuntoutus ja sen käsitteet. Sosiaali- ja terveysministeriö 2013:43. - http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/70263
Yhteystiedot:

Avoimen yliopiston opintopalvelut

help.jyu.fi

040 576 7760