Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.4

Kirjaudu sisään järjestelmään!
17.8.2022 19:59

SAXP1014 Deutsch für die Zukunft: Studium und Beruf, 2 op, verkkokurssi, opinnot toisen asteen opiskelijoille, Avoimen yo:n yhteistyöoppilaitokset

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 20.3.22 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 1.8.21 - 30.5.22
Ilmoittautumisaika: 1.8.21 klo 0:00 - 20.3.22 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 1.8.21 - 30.5.22
Laajuus: 2 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 1
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Saksan kieli ja kulttuuri (Avoin yo) (AVOSAX)
Opetuksen järjestäjät:Kaikki lukiot
Ajankohtaista:

HUOM! Nämä opinnot ovat toisen asteen opiskelijoille

Sisältö:

Kurssilla kehitetään monipuolisesti saksan kielitaitoa sekä viestintä- ja vuorovaikutusvalmiuksia, syntyperäisen saksalaisen opettajan ohjauksessa. Aihepiireinä ovat ammattikoulutus, opiskelu korkeakoulussa ja työelämä. Siirryttäessä Jyväskylän yliopiston saksan kielen ja kulttuurin pää- tai sivuaineopiskelijaksi, lukiossa suoritettu kurssi hyväksytään osaksi perusopintojen opintojaksoa SAXP1114 Suullinen ja kirjallinen viestintä 1 (5 op).

Esitiedot:

Kurssin suorittamiseen on varattava 1-2 lukion jaksoa. Suositellaan suoritettavaksi lukion kolmannen vuoden syksyllä.

Ilmoittautuminen:
  • Ota yhteyttä omaan oppilaitokseesi ennen ilmoittautumista. Saat sieltä ohjeet ilmoittautumiseen ja tietoa opintojen suorittamisesta.
  • Perehdy myös avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin https://bit.ly/ytol_opintoihin_ilmoittautuminen
  • Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun suoritusoikeuden.
Suoritustavat:

Kurssi suoritetaan Moodle-oppimisympäristössä, josta löytyy kurssin materiaali ja tehtävänanto. Opiskelija palauttaa sekä suulliset että kirjalliset tuotoksensa arvioitavaksi. Kurssiin sisältyy vaihtoehtoisesti pari-/ryhmätyöskentely, joten on suotavaa, että kaksi tai useampi lukiolaista suorittaa kurssin yhdessä, mutta kurssin suorittaminen onnistuu myös itsenäisesti.

Katso opiskeluohjeet Moodlesta: https://moodle.jyu.fi/

Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jotka saat käyttöösi ilmoittautuessasi opintoihin. Lisätietoa käyttäjätunnuksesta.

Kirjallisuus:

Materiaalit löytyvät Moodlesta.

Yhteystiedot:

Avoimen yliopiston opintopalvelut

help.jyu.fi

040 576 7760