Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.15.1

Kirjaudu sisään järjestelmään!
5.3.2021 18:29

KEMP1155 Elinympäristön kemia, 2 op, verkkokurssi, Alkio-opisto

Kemia (avoin yo)

Tiedotus:
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 10.12.20 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 1.8.20 - 12.3.21
Ilmoittautumisaika: 1.8.20 klo 0:00 - 10.12.20 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 1.8.20 - 12.3.21
Laajuus: 2 op
Ilmoittautuneita: 6
Organisaatiot:Kemia (avoin yo) (AVOKEM)
Opetuksen järjestäjät:Alkio-opisto
Ajankohtaista:

HUOM! Nämä opinnot järjestetään avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitoksessa. Ota yhteyttä ensin yhteistyöoppilaitokseen ja ilmoittaudu opintoihin vasta saatuasi sieltä ilmoittautumisohjeet.

Tämä opintojakson suoritustapa kuuluu kemian perusopintokokonaisuuteen (25 op).

Sisältö:

Johdantokurssi kemian merkityksestä, käytännön sovelluksista ja kemian ilmiöistä luonnossa, teollisuudessa ja ihmisen elinympäristössä.

Osaamistavoitteet:

Opintojakson hyväksytysti suorittanut opiskelija:

 • Ymmärtää kemian merkityksen yhteiskunnassa.
 • Tiedostaa kemian roolin yhteiskunnassa tieteenä ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen mahdollisuutena.
 • Tunnistaa kemiallisten ilmiöiden yhteyden arkipäivän elämään.
 • Tunnistaa ja hallitsee kemiallisia prosesseja, jotka liittyvät luonnonilmiöihin ja luonnon kiertokulkuun.
 • Tuntee vihreän kemian perusperiaatteet.
 • Tuntee elinympäristöön liittyviä tyypillisiä kemiallisia ilmiöitä ja reaktioita.

Työelämätaidot:

 • Asiantuntijatekstin laatiminen
 • Oman alan tuntemus liittyen kemikaaliturvallisuuteen ja -lainsäädäntöön 
 • Tiedonhankinta ja –arviointi 
 • Ajanhallinta
Esitiedot:

Tämän jakson suorittaminen edellyttää edeltäviä opintoja/esitietoja. Esitietoina sinulla tulee olla suoritettuna vähintään lukion kemian 1. kurssi tai vastaavat tiedot.

Huolehdithan, että sinulla on vaadittavat edeltävät opinnot suoritettu, jotta menestyt hyvin opinnoissa. Voimme tarvittaessa tarkistaa edeltävät opintosi opiskelusi aikana.

Ilmoittautuminen:
 • Ota yhteyttä opinnot järjestävään yhteistyöoppilaitokseen ennen ilmoittautumista. Saat sieltä ohjeet ilmoittautumiseen ja tietoa opintojen suorittamisesta.
 • Perehdy myös avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja –ehtoihin.
 • Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun suoritusoikeuden.
Suoritustavat:

KEMP1155 Elinympäristön kemia keskittyy ihmisen vuorovaikutukseen ympäristönsä kanssa kemian kannalta.

Kurssialue Moodlessa avautuu 11.12.2020 ja sulkeutuu 12.3.2021.

Kurssiin kuuluu kaksi vapaaehtoista Saara Kasken luentoa: (nähtävissä Moodlen kautta)

11.12.2020 klo 14-16

8.1.2021 klo 14-16

Katso opiskeluohjeet Moodlesta: https://moodle.jyu.fi/course/view.php?id=9705

Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jotka saat käyttöösi ilmoittautuessasi opintoihin. Lisätietoa käyttäjätunnuksesta.

Vertailu

Korpissa on valittavana 2 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.