Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.15.1

Kirjaudu sisään järjestelmään!
5.3.2021 19:03

YFIP1003 Yhteiskuntateoriat, 5 op, verkkokurssi, Alkio-opisto

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 19.10.20 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 1.8.20 - 29.12.20
Ilmoittautumisaika: 1.8.20 klo 0:00 - 19.10.20 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 1.8.20 - 29.12.20
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 9
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Yhteiskuntatieteet ja filosofia (avoin yo) (AVOYFI)
Opetuksen järjestäjät:Alkio-opisto
Ajankohtaista:

Tämä jakso kuuluu yhteiskuntatieteiden ja filosofian perusopintoihin.

HUOM! Nämä opinnot järjestetään avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitoksessa. Ota yhteyttä ensin yhteistyöoppilaitokseen ja ilmoittaudu opintoihin vasta saatuasi sieltä ilmoittautumisohjeet.

Sisältö:

Opintojakson aikana käydään läpi yhteiskuntateorian keskeisiä suuntauksia ja käsitteitä.

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija kykenee kuvaamaan sosiaalitieteiden keskeisiä käsitteitä ja teoreettisia lähestymistapoja sekä tunnistaa näiden merkityksen sosiaalitieteissä.

Esitiedot:

Ei esitietoja

Ilmoittautuminen:
  • Ota yhteyttä opinnot järjestävään yhteistyöoppilaitokseen ennen ilmoittautumista. Saat sieltä ohjeet ilmoittautumiseen ja tietoa opintojen suorittamisesta.
  • Perehdy myös avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin https://bit.ly/ilmoittautumisohjeet_ytol
  • Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun suoritusoikeuden.
Suoritustavat:

Verkkokurssi 19.10.-29.11.2020 ja sen yhteydessä suoritetaan sekä luento-osa että kirjallisuus.

Katso opiskeluohjeet Moodlesta https://moodle.jyu.fi/ 

Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jotka saat käyttöösi ilmoittautuessasi opintoihin. Lisätietoa käyttäjätunnuksesta https://bit.ly/kayttajatunnus_jyu

Kirjallisuus:

Aro, Jari & Jokivuori, Pertti: Klassinen sosiologia ja moderni maailma. Docendo 2015; ISBN: 9789522911971

Aro, Jari & Jokivuori, Pertti Klassinen sosiologia ja moderni maailma. Docendo 2014. (e-kirja); ISBN: 978-952-291-098-1

Avainsanat:

yhteiskuntatieteiden ja filosofian perusopinnot, sosiaalityö, sosiologia, filosofia, yhteiskuntapolitiikka, elämänkatsomustieto

Vertailu

Korpissa on valittavana 6 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.