Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.15.1

Kirjaudu sisään järjestelmään!
5.3.2021 19:04

MATY1050 Ohjelmoinnin matematiikkaa, 2 op, lukiotarjonta lv. 20-21, Avoimen yo:n yhteistyöoppilaitokset

Matematiikka (avoin yo)

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 27.10.20 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 1.8.20 - 21.12.20
Ilmoittautumisaika: 1.8.20 klo 0:00 - 27.10.20 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 1.8.20 - 21.12.20
Laajuus: 2 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: suomi
Ilmoittautuneita: 5
Organisaatiot:Matematiikka (avoin yo) (AVOMAT)
Opetuksen järjestäjät:Kaikki lukiot
Ajankohtaista:

HUOM! Nämä opinnot ovat toisen asteen opiskelijoille. Ota yhteyttä oman oppilaitoksesi ohjaajaan (opinto-ohjaaja, HOKS-ohjaaja, HOPS-ohjaaja tai opettajatutor) ennen ilmoittautumista. Varmista ohjaajasi kanssa, että opintojakso sopii lukujärjestykseesi. Lisätietoja ilmoittautumisesta saat Yliopiston opintotarjonta toiselle asteelle -sivulta.

Opintojakson suoritusaikaa on lyhennetty: kurssi päättyy 21.12.2020.

Sisältö:

Opintojaksolla tutustutaan ohjelmoinnin kannalta tärkeisiin matematiikan osa-alueisiin: logiikkaan, joukko-oppiin, funktioihin ja lukujärjestelmiin sekä opetellaan matemaattista ajattelua ja päättelyä.

Opintojakso sopii johdatukseksi tietotekniikan opiskelussa tarvittavaan yliopistomatematiikkaan.

Osaamistavoitteet:

Opintojakson tavoitteena on opettaa matemaattista ajattelua ja matemaattisen notaation ymmärtämistä ohjelmoinnin näkökulmasta. Matemaattista ajattelua tarvitaan ohjelmistojen toteuttamisessa kaikilla tasoilla systeemisuunnittelusta ohjelmien pienten osien koodaamiseen ja ohjelmien testaamiseen.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa logiikan ja joukko-opin perusteet
 • osaa tehdä yksinkertaisia päättelyitä
 • osaa lukea matemaattista tekstiä
 • tuntee funktion käsitteen ja perusominaisuuksia
 • osaa laskea eri lukujärjestelmissä
Esitiedot:

Lukion matematiikan kurssi MAA11 Lukuteoria ja todistaminen on suositeltava mutta ei pakollinen.

Ilmoittautuminen:
 • Ota yhteyttä oman oppilaitoksesi ohjaajaan (opinto-ohjaaja, HOKS-ohjaaja, HOPS-ohjaaja tai opettajatutor) ennen ilmoittautumista. Varmista ohjaajasi kanssa, että opintojakso sopii lukujärjestykseesi. Lisätietoja ilmoittautumisesta saat Yliopiston opintotarjonta toiselle asteelle -sivulta.
 • Perehdy myös avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin https://bit.ly/ilmoittautumisohjeet_ytol
 • Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun suoritusoikeuden.
Suoritustavat:

Verkkotentti on itsenäinen tapa suorittaa opintojakso.

Opintojakson arviointi tapahtuu opintojakson päätteeksi pidettävän verkkotentin avulla. Tenttiin saa hyvityspisteitä opintojakson aikana tehdyistä harjoitustehtävistä.

Verkkotentin päivämäärät ja ohjeet harjoitusten palauttamisesta kerrotaan Moodlessa.

Katso opiskeluohjeet Moodlesta: https://moodle.jyu.fi/

Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jotka saat käyttöösi ilmoittautuessasi opintoihin. Lisätietoa käyttäjätunnuksesta.

 

Kirjallisuus:

Materiaali Moodle-sivulla.

Lisäksi suositeltavaa lukemista ovat esimerkiksi:

 • Lehman, E., Leighton, F. T., ja Meyer, A. R.: Mathematics for Computer Science, (vuoden 2017 painos tai verkkoversio)
 • Rosen, K. H.: Discrete Mathematics and Its Applications, 7.painos, McGraw-Hill Education, 2011
 • Saarimäki, M. Diskreettiä ja äärellistä matematiikkaa. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto (vuoden 1997, 2000 tai 2007 painos tai verkkoversio)
Yhteystiedot:

Avoimen yliopiston opintopalvelut

help.jyu.fi

040 576 7760