Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.9.1

Kirjaudu sisään järjestelmään!
10.7.2020 18:09

YCCA2120 Corporate Reputation and Crisis Communication, 6 op, etätenttiin 25.8.2020 ilmoittautuminen, JY:n avoin yliopisto

Avoin yliopisto

Kirjaudu sisään ilmoittautuaksesi tai rekisteröidy.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 25.8.20 - 25.8.20
Ilmoittautumisaika: 1.6.20 klo 0:00 - 18.8.20 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 150 vuorokautta ilmoittautumispäivästä
Laajuus: 6 op
Kielet: opetuskielet: English, suomi; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 3
Maksimi osallistujamäärä: 100
Sopii vielä: 97
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Viestinnän johtaminen (avoin yo) (AVOYCC)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Ajankohtaista:

Ilmoittautuminen opintojakson 25.8.2020 klo 16.30-20.30 oppimateriaali-Kopassa pidettävään etätenttiin.  Tentin suorittaakseen opiskelijan tulee olla ensin ilmoittautunut jakson YCCA2120 Corporate Reputation and Crisis Communication ilmoittautumistoteutukseen ja tämän jälkeen etätenttiin (tämä toteutus) Korpissa. Ohjeet etätentin suorittamiseen löytyvät Kopasta.

Sisältö:

This study module introduces to processes relevant for organizational crises and corporate reputation, and teaches how to better fulfill the related consultant role within the organization.

Opintojakso tutustuttaa prosesseihin, jotka ovat tärkeitä organisaation kriisien ja maineenhallinnan kannalta, ja opettaa kuinka toimia konsulttiroolissa organisaatiossa.

Osaamistavoitteet:

On successful completion of this module, the student:
- understands the formation of organizational reputation among audiences
- understands the significance of crises for reputation
- is able to measure the reputation and interpret the results for strategic development of the organization.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- ymmärtää, miten organisaation maine muodostuu yleisöjen keskuudessa
- ymmärtää kriisien merkityksen maineelle
- osaa mitata mainetta ja tehdä johtopäätöksiä organisaation strategiseksi kehittämiseksi.

Esitiedot:

Edeltävinä opintona vaaditaan:

  • liiketoimintaosaamisen perusopinnot 28 op tai Basic Business Studies TAI
  • soveltuva kaupallisen alan korkeakoulututkinto (esim. liiketalouden tradenomi)

Edeltävät opinnot tulee olla suoritettuna vähintään arvosanalla hyvät tiedot (HT). Jäljennökset edeltävien opintojen todistuksesta ja opintorekisteriotteesta toimitetaan skannattuna liitetiedostona koulutussuunnittelijalle ennen opintoihin ilmoittautumista. Voit aloittaa opinnot vasta, kun edeltävät opinnot on tarkistettu.

Suoritustavat:

 

  

Kirjallisuus:
Opintojakson kirjallisuus

ISBNTeoksen tiedot
9789085063094Vos, M. & Schoemaker, H. (2006), Monitoring Public Perception of Organizations. Amsterdam, Boom.
Vos, M. & Van der Molen P. (2017, in press), Communication in Turbulent Times - Exploring Issues and Crisis Communication to Enhance Organisational Resilience.

Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Accepted completion of the designated assignments. The assessment criteria of the course is specified in the study program annually.

Vertailu

Korpissa on valittavana 5 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Luento [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

etätentti oppimateriaali-Kopassa [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 3, maksimi 100
ilm.aika: 1.6.2020 00:00 - 18.8.2020 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
135ti25.8.202016:30-20:30-Tapahtuman tiedot