Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.15.1

Kirjaudu sisään järjestelmään!
5.3.2021 17:44

TTIP1004 Biologinen ja fysiologinen vanheneminen, 2 op, oppimistehtävä, Lahden kansanopisto

Terveystieteet (avoin yo)

Kirjaudu sisään ilmoittautuaksesi tai rekisteröidy.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 1.8.20 - 31.7.21
Ilmoittautumisaika: 1.8.20 klo 0:00 - 31.7.21 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 1.8.20 - 31.7.21
Laajuus: 2 op
Ilmoittautuneita: 10
Organisaatiot:Terveystieteet (avoin yo) (AVOTTI)
Opetuksen järjestäjät:Lahden kansanopisto
Ajankohtaista:

HUOM! Nämä opinnot järjestetään avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitoksessa. Ota yhteyttä ensin yhteistyöoppilaitokseen ja ilmoittaudu opintoihin vasta saatuasi sieltä ilmoittautumisohjeet.

Opintojakso kuuluu terveystieteiden perusopintoihin. 

Sisältö:
 • Biologiset vanhenemisteoriat
 • Solun vanhenemismuutokset
 • Elinjärjestelmien vanhenemismuutokset
 • Vanhenevan ihmisen terveyteen liittyviä erityiskysymyksiä
 • Harjoittelun vaikutus fysiologisiin ja biologisiin ikääntymismuutoksiin
Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa kuvata vanhenemisen keskeiset biologiset ilmiöt solutasolla
 • osaa kuvata keskeiset biologiset vanhenemisteoriat
 • osaa nimetä elinjärjestelmien vanhenemismuutokset ja tietää niiden vaikutukset yksilön terveyteen ja toiminta- ja suorituskykyyn
 • osaa kuvata vanhenevan ihmisen terveyteen liittyviä erityiskysymyksiä ja tietää alan keskeiset käsitteet
 • osaa selittää liikunnan ja muun harjoittelun vaikutukset vanhenemisen kannalta keskeisiin elinjärjestelmiin
Ilmoittautuminen:
 • Ota yhteyttä opinnot järjestävään yhteistyöoppilaitokseen ennen ilmoittautumista. Saat sieltä ohjeet ilmoittautumiseen ja tietoa opintojen suorittamisesta.
 • Perehdy myös avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin https://bit.ly/ilmoittautumisohjeet_ytol
 • Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun suoritusoikeuden.
Suoritustavat:

Ryhmänohjaajan ohjaustunnit. Oppimistehtävä.

Katso opiskeluohjeet Moodlesta https://moodle.jyu.fi/ 

Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jotka saat käyttöösi ilmoittautuessasi opintoihin. Lisätietoa käyttäjätunnuksesta https://bit.ly/kayttajatunnus_jyu

Kirjallisuus:

Heikkinen, E., Jyrkämä, J. & Rantanen, T. (toim.) 2013. Gerontologia. 3. painos. Helsinki: Duodecim. (ss. 113-275, osa III: Yksilön vanheneminen) (162 s.)

Vertailu

Korpissa on valittavana 5 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.