Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.15.1

Kirjaudu sisään järjestelmään!
5.3.2021 19:18

SAXP1114L Deutsch für die Zukunft: Studium und Beruf, 2 op, lukiotarjonta lv. 20-21, Avoimen yo:n yhteistyöoppilaitokset

Avoin yliopisto

Kirjaudu sisään ilmoittautuaksesi tai rekisteröidy.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 1.8.20 - 31.7.21
Ilmoittautumisaika: 1.8.20 klo 0:00 - 30.6.21 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 1.8.20 - 31.7.21
Laajuus: 2 op
Ilmoittautuneita: 4
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Saksan kieli ja kulttuuri (Avoin yo) (AVOSAX)
Opetuksen järjestäjät:Kaikki lukiot
Ajankohtaista:

HUOM! Nämä opinnot ovat toisen asteen opiskelijoille. Ota ensin yhteyttä omaan oppilaitokseesi ja ilmoittaudu opintoihin vasta saatuasi sieltä ilmoittautumisohjeet.

Sisältö:

Kurssilla kehitetään monipuolisesti saksan kielitaitoa sekä viestintä- ja vuorovaikutusvalmiuksia, syntyperäisen saksalaisen opettajan ohjauksessa. Aihepiireinä ovat ammattikoulutus, opiskelu korkeakoulussa ja työelämä. Siirryttäessä Jyväskylän yliopiston saksan kielen ja kulttuurin pää- tai sivuaineopiskelijaksi, lukiossa suoritettu kurssi hyväksytään osaksi perusopintojen opintojaksoa SAXP1114 Suullinen ja kirjallinen viestintä 1 (5 op).

Esitiedot:

Kurssin suorittamiseen on varattava 1-2 lukion jaksoa. Suositellaan suoritettavaksi lukion kolmannen vuoden syksyllä.

Ilmoittautuminen:
  • Ota yhteyttä omaan oppilaitokseesi ennen ilmoittautumista. Saat sieltä ohjeet ilmoittautumiseen ja tietoa opintojen suorittamisesta.
  • Perehdy myös avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin https://bit.ly/ytol_opintoihin_ilmoittautuminen
  • Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun suoritusoikeuden.
Suoritustavat:

Kun olen ilmoittautunut kurssille, lähetä sähköpostiviesti opettajalle osoitteeseen bertold.fuchs@jyu.fi. Sen jälkeen saat tarkemmat ohjeet kurssin suorittamiselle.

Kurssi suoritetaan Moodle-oppimisympäristössä, josta löytyy kurssin materiaali ja tehtävänanto. Opiskelija palauttaa sekä suulliset että kirjalliset tuotoksensa arvioitavaksi. Kurssiin sisältyy vaihtoehtoisesti pari-/ryhmätyöskentely, joten on suotavaa, että kaksi tai useampi lukiolaista suorittaa kurssin yhdessä, mutta kurssin suorittaminen onnistuu myös itsenäisesti.

Kirjallisuus:

Materiaalit löytyvät Moodlesta.

Yhteystiedot:

Avoimen yliopiston opintopalvelut

help.jyu.fi

040 576 7760