Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.15.1

Kirjaudu sisään järjestelmään!
5.3.2021 18:42

TGEP1001 Ikääntyvän ihmisen terveyden edistäminen 1, 5 op, Oppimistehtävä, Hämeen kesäyliopisto

Gerontologia (Avoin yo)

Kirjaudu sisään ilmoittautuaksesi tai rekisteröidy.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 1.1.21 - 31.12.21
Ilmoittautumisaika: 1.1.21 klo 0:00 - 31.7.21 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 1.1.21 - 31.12.21
Laajuus: 5 op
Ilmoittautuneita: 9
Organisaatiot:Gerontologia (Avoin yo) (AVOTGE)
Opetuksen järjestäjät:Hämeen kesäyliopisto
Ajankohtaista:

HUOM! Nämä opinnot järjestetään avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitoksessa. Ota yhteyttä ensin yhteistyöoppilaitokseen ja ilmoittaudu opintoihin vasta saatuasi sieltä ilmoittautumisohjeet.

Tämä opintojakson suoritustapa sisältyy gerontologian perusopintoihin.

Sisältö:
 • Gerontologia tieteenalana
 • Ikääntyvien ihmisten terveys ja toimintakyky ja niihin vaikuttavat tekijät
 • Vanhuuteen liittyvät sairaudet, preventio, hoito ja kuntoutus
Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • selittää gerontologian alan peruskäsitteet
 • kuvata ikääntyvän ihmisen terveyteen ja toimintakykyyn vaikuttavia tekijöitä
 • suunnitella ja arvioida omaa oppimistaan ja opiskeluaan
Ilmoittautuminen:
 • Ota yhteyttä opinnot järjestävään yhteistyöoppilaitokseen ennen ilmoittautumista. Saat sieltä ohjeet ilmoittautumiseen ja tietoa opintojen suorittamisesta.
 • Perehdy myös avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin https://bit.ly/ilmoittautumisohjeet_ytol
 • Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun suoritusoikeuden.
Suoritustavat:

Tämä opintojakso opiskellaan Moodlessa. Opintojakso muodostuu monivalintatehtävästä, josta saat heti palautteen sekä kahdesta oppimistehtävästä, joissa käsitellään monipuolisesti ihmisen ikääntymistä ja terveyttä lähdeaineiston perusteella. Jaksolla kirjoitat vapaamuotoisen itsesi näköisen hopsin.  Voit itse aikatauluttaa opiskeluasi suoritusoikeusajan sisällä huomioiden tehtävien palautuspäivämäärät. Saat tehtävistä kirjallisen palautteen.  Tarkista oppilaitoksestasi muu jaksoon liittyvä työskentely (esim. opiskelua tukeva tapaaminen).

Kevään aikataulut löytyvät Moodlesta.

Katso opiskeluohjeet Moodlesta https://moodle.jyu.fi/  

Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jotka saat käyttöösi ilmoittautuessasi opintoihin. Lisätietoa käyttäjätunnuksesta https://bit.ly/kayttajatunnus_jyu

 

Kirjallisuus:
 • Teoksesta Heikkinen E, Jyrkämä J, Rantanen T. (toim.) 2016 (tai uudempi). Gerontologia. 3.-4. painos. Helsinki: Duodecim. Osa I: Mitä on gerontologia, osa II. Vanheneminen väestötasolla ss. 16-112, osa IV Toimintakyky ja sen arviointimenetelmät ss. 278-331, Osa V Vanhenemisen ja terveyden erityiskysymyksiä ss. 332-372 ja ss. 381-392, Osa VI Hyvän vanhenemisen edistäminen ss. 393-554. (361 s.)
 • Tilvis R, Pitkälä K, Strandberg T. (toim.) 2016. Geriatria. 3. uudistettu  painos. Helsinki:  Duodecim. (496 s.)
 • Muuta jakson tentaattorin osoittamaa kirjallisuutta (Löytyy Moodlesta.) 

Vertailu

Korpissa on valittavana 6 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.