Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.15.1

Kirjaudu sisään järjestelmään!
5.3.2021 19:10

TGEP1002 Psyykkinen toimintakyky vanhuudessa 1, 5 op, Oppimistehtävä, Hämeen kesäyliopisto

Avoin yliopisto

Kirjaudu sisään ilmoittautuaksesi tai rekisteröidy.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 1.1.21 - 31.12.21
Ilmoittautumisaika: 1.1.21 klo 0:00 - 31.7.21 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 1.1.21 - 31.12.21
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 6
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Gerontologia (avoin yo) (AVOGER), Gerontologia (Avoin yo) (AVOTGE)
Opetuksen järjestäjät:Hämeen kesäyliopisto
Ajankohtaista:

HUOM! Nämä opinnot järjestetään avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitoksessa. Ota yhteyttä ensin yhteistyöoppilaitokseen ja ilmoittaudu opintoihin vasta saatuasi sieltä ilmoittautumisohjeet.

Tämä opintojakson suoritustapa sisältyy gerontologian perusopintoihin.

Sisältö:
 • Psyykkinen toimintakyky, mielenterveys; riskit ja suojaavat tekijät vanhuudessa
 • Kognitiivisten toimintojen ikääntymismuutokset
 • Psyykkinen kehitys aikuisuudessa ja vanhuudessa
Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • kuvata iäkkäiden ihmisten psyykkistä toimintakykyä edistäviä ja uhkaavia tekijöitä sekä ymmärtää niiden merkityksen psyykkisen hyvinvoinnin kannalta
 • tunnistaa kognitiivisen ikääntymisen prosesseja sekä niihin yhteydessä olevia tekijöitä
 • kuvata myöhäisaikuisuudelle tyypillisen psyykkisen kehityksen piirteitä ja ymmärtää vanhuuden merkityksen osana elämänkulkua
Esitiedot:

Ei esitietoja

Ilmoittautuminen:
 • Ota yhteyttä opinnot järjestävään yhteistyöoppilaitokseen ennen ilmoittautumista. Saat sieltä ohjeet ilmoittautumiseen ja tietoa opintojen suorittamisesta.
 • Perehdy myös avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin https://bit.ly/ilmoittautumisohjeet_ytol
 • Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun suoritusoikeuden.
Suoritustavat:

Oppimistehtävässä teet itsenäisesti tehtävänannon ja lähdeaineiston perusteella osatehtäviä Moodlessa.  Voit itse aikatauluttaa opiskeluasi suoritusoikeusajan sisällä. Saat tehtävistä kirjallisen palautteen.  Yhteistyöoppilaitoksessa jaksoon liittyen on yhteinen tapaaminen. Saat lisätietoja oppilaitoksestasi.


Tämä opintojakso sisältää seuraavat osatehtävät: oppimistehtävät 1 ja 2

Tehtävien palautuspäivät löydät Moodlesta.

Katso opiskeluohjeet Moodlesta https://moodle.jyu.fi/   

Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jotka saat käyttöösi ilmoittautuessasi opintoihin. Lisätietoa käyttäjätunnuksesta https://bit.ly/kayttajatunnus_jyu

Kirjallisuus:
 • Dunderfelt, T. 2011. Elämänkaaripsykologia. 14.-15. painos. Helsinki: Sanoma Pro Oy. (214 s.)
 • Jari-Erik Nurmi; Timo Ahonen; Heikki Lyytinen; Paula Lyytinen; Lea Pulkkinen; Isto Ruoppila (2015). (e-kirja, 2015) Ihmisen psykologinen kehitys. Jyväskylä: PS-kustannus. Seuraavat luvut: Aikuisuus ja vanhuus.
 • Teoksesta Heikkinen E, Jyrkämä J, Rantanen T. (toim.) 2016 (tai uudempi). Gerontologia. 3.-4. painos. Helsinki: Duodecim. (48 s.) seuraavat luvut: • Hänninen T. Kognitiiviset toiminnot, ss. 210–215 • Suutama T. Muisti ja oppiminen, ss. 216–226 • Ruoppila I. Viisaus, ss.227–236 • Heikkinen R-L. Kokemuksellinen vanheneminen, ss. 227–244 • Read S. Elämän tarkoituksellisuuden tunne, ss. 245–255 • Saarenheimo M. Mielenterveys, ss. 373–380
 • Heimonen, S. & Pajunen, H. (toim.) 2012. Mielen terveys vanhuudessa. Helsinki: Edita. (300 s.) TAI Kivelä S-L. 2009. Depressiosta tasapainoon. Hyvä elämä iäkkäänä. 1.-2. painos. Helsinki: Kirjapaja. (260 s.)
 • Muuta jakson tentaattorin osoittamaa kirjallisuutta.
 • Luentotallenteet 4-6 tuntia

Vertailu

Korpissa on valittavana 3 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.