Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.15.1

Kirjaudu sisään järjestelmään!
5.3.2021 18:59

TGEP1004 Eettisyys vanhustyössä ja vanhenemisen tutkimuksessa, 3 op, Reaaliaikainen lähiopetus, Hämeen kesäyliopisto

Gerontologia (Avoin yo)

Kirjaudu sisään ilmoittautuaksesi tai rekisteröidy.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 1.1.21 - 31.12.21
Ilmoittautumisaika: 1.1.21 klo 0:00 - 31.7.21 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 1.1.21 - 31.12.21
Laajuus: 3 op
Ilmoittautuneita: 5
Organisaatiot:Gerontologia (Avoin yo) (AVOTGE)
Opetuksen järjestäjät:Hämeen kesäyliopisto
Ajankohtaista:

HUOM! Nämä opinnot järjestetään avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitoksessa. Ota yhteyttä ensin yhteistyöoppilaitokseen ja ilmoittaudu opintoihin vasta saatuasi sieltä ilmoittautumisohjeet.

Tämä opintojakson suoritustapa sisältyy gerontologian perusopintoihin.

Suoritustapa toteutetaan, jos ilmoittautuneita on vähintään 10.

Sisältö:
 • Eettiset kysymykset sosiaali- ja terveydenhuollossa
 • Teknologia ja ikääntyminen
 • Ikääntyvä ihminen tieteellisen tutkimuksen kohteena
Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • arvioida iäkkäiden ihmisten arkeen liittyviä eettisiä tilanteita ja pohtia eettisiä ratkaisuvaihtoehtoja ja niiden seurauksia
 • kuvata ja perustella eettisten kysymysten merkityksen ihmisen vanhenemisen tutkimuksessa
 • arvioida kriittisesti tiedon luotettavuutta
Ilmoittautuminen:
 • Ota yhteyttä opinnot järjestävään yhteistyöoppilaitokseen ennen ilmoittautumista. Saat sieltä ohjeet ilmoittautumiseen ja tietoa opintojen suorittamisesta.
 • Perehdy myös avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin https://bit.ly/ilmoittautumisohjeet_ytol
 • Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun suoritusoikeuden.
Suoritustavat:

Etiikan opintojaksolla käsitellään mm. hyvää vanhuutta ja vanhenemista ja siihen liittyviä asioita. Jaksoon sisältyy sekä ryhmässä opiskelua ryhmänohjaajan johdolla että itsenäistä työskentelyä.  Tarkista jakson opiskeluaikataulu oppilaitoksestasi.

Katso opiskeluohjeet Moodlesta https://moodle.jyu.fi/  

Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jotka saat käyttöösi ilmoittautuessasi opintoihin. Lisätietoa käyttäjätunnuksesta https://bit.ly/kayttajatunnus_jyu

Kirjallisuus:
 • Clarkeburn, H. & Mustajoki A. 2007. Tutkijan arkipäivän etiikka. Tampere; Vastapaino. (320 s.)
 • Sosiaali- ja terveysalan eettinen perusta. 2011. Etene-julkaisuja 32. (35 s)
 • Suomen Lääkäriseura Duodecum ja Suomen Akatemia. 2012. Konsensuslausuma. Kohti parempaa vanhuutta. (21 s)
 • Vanhuus ja hoidon etiikka. 2008.  Valtakunnallisen sosiaali- ja terveysalan eettisen neuvottelukunnan raportti. ETENE-julkaisuja 2008:20. (28 s.)

Vertailu

Korpissa on valittavana 2 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.