Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.16.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
23.6.2021 04:21

KTEA018 Näyttöön perustuva terveydenhuolto, 3 op, Reaaliaikainen verkko-opetus ja verkkotentti, JY:n avoin yliopisto

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 27.8.20 klo 23:59.

Maksutiedot

Opintomaksu: 30.00 euroa
Maksuerät: 1 tasaerä

Yleisiä tietoja

Ilmoittautumisaika: 1.8.20 klo 0:00 - 27.8.20 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 25.8.20 - 30.11.20
Laajuus: 3.0 op
Ilmoittautuneita: 31
Maksimi osallistujamäärä: 50
Sopii vielä: 19
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Terveystieteet (avoin yo) (AVOTTI)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Ajankohtaista:

Huom. (päivitys 7.9.2020)

Tämä syksyn ryhmä on täysi ja kurssi on käynnissä! Keväälle on tulossa uusi toteutus.
Ilmoittautuminen alkaa tuolle kevään verkkokurssille syyslukukauden puolella ja kevään kurssin ilmoittautumislinkki päivitetään opinto-oppaaseen lähiviikkoina. 

Sisältö:

Näyttöön perustuvan terveydenhuollon kehittyminen ja sen keskeiset periaatteet ja prosessit.

Kokeelliset ja epidemiologiset tutkimusasetelmat terveystieteissä sekä niiden vahvuudet ja heikkoudet.

Kvantitatiivisten tutkimusten luotettavuuden arviointi.

Tutkimustiedon soveltaminen käytäntöön.

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija…

  • osaa kuvata näyttöön perustuvan terveydenhuollon käsitteet, periaatteet ja käytänteet
  • osaa arvioida olemassa olevan terveydenhuollon käyttöön soveltuvan tutkimustiedon luotettavuutta ja määrää sekä osaa tulkita tutkimusten keskeisiä tuloksia
  • osaa esittää ja perustella arvionsa kvantitatiivisten tutkimusten metodologisesta laadusta ja tutkimustiedon näytön asteesta
  • ymmärtää periaatteet siitä, miten tutkimusnäyttöä hyödynnetään käytännön työssä terveydenhuollossa
Ilmoittautuminen:
  • Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja –ehtoihin https://bit.ly/ilmoittautumisohje_avoin
  • Ilmoittautuminen on sitova.
  • Saat ilmoittautumisesi perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun suoritusoikeuden.
  • Opinnoista peritään opintomaksu, joka maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Lue lisää opintomaksuista https://bit.ly/opintomaksut_avoin
  • Maksettuja opintomaksuja ei palauteta kuin siinä tapauksessa, jos JYU:n avoin yliopisto joutuu perumaan kurssin esimerkiksi liian pienen ryhmäkoon vuoksi.
Suoritustavat:

Opintojakson suoritustapa: reaaliaikainen lähiopetus, oppimistehtävä ja verkkotentti (Opetus toteutetaan, kun ilmoittautuneita opiskelijoita on vähintään 10).

Luennot luentotallenteina Moodlessa. Verkkotyöskentely ennen seminaareja ja aktiivinen osallistuminen verkkoseminaareihin (verkkoseminaarit n. 12 tuntia, riippuen ryhmäkoosta).
- seminaarityö ja
- luentojen ja kirjallisuuden tenttiminen verkkotenttinä Moodlessa 

Tiistai 25.8.2020 työskentely Moodlessa alkaa
tiistai 22.9. klo 16.30-20.00 verkkoseminaarit reaaliaikaisesti Zoomissa
keskiviikko 23.9. klo 16.30-20.00 verkkoseminaarit reaaliaikaisesti Zoomissa
torstai 24.9. klo 16.30-20.00 verkkoseminaarit reaaliaikaisesti Zoomissa

verkkotentti torstaina 8.10.2020 tai uusinta torstaina 12.11.2020

Luennot ovat katseltavissa Moodlessa. Reaaliaikaiset verkkoseminaarit edellyttävät osallistumista seminaareihin edellä mainittuina ajankohtina. Seminaarityö tehdään itsenäisesti tehtävänannon ja lähdeaineiston perusteella. Verkkotentti suoritetaan edellä mainittuna ajankohtana verkossa. Verkkotentissä vastaat ennalta määrätyn aineiston pohjalta opettajan asettamiin kysymyksiin, ja kysymykset on muotoiltu soveltaviksi siten, että aineiston tietoja ei voi käyttää suoraan. 

Katso opiskeluohjeet Moodlesta https://moodle.jyu.fi/   

Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jotka saat käyttöösi ilmoittautuessasi opintoihin. Lisätietoa käyttäjätunnuksesta https://bit.ly/kayttajatunnus_jyu

Kirjallisuus:

Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions

CONSORT Statement: http://www.consort-statement.org/

Equator Network: https://www.equator-network.org/

Luennoilla ilmoitettu materiaali (löytyy Moodlesta)

Yhteystiedot:

Avoimen yliopiston opintopalvelut

help.jyu.fi

040 576 7760

Arviointi:

Seminaaritöiden hyväksytty suorittaminen

Tentti 100 % (arvosana 0-5)
 

Vertailu

Korpissa on valittavana 2 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Harjoitusryhmä [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Harjoitusryhmä [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 31, minimi 10, maksimi 50
ilm.aika: 1.8.2020 00:00 - 27.8.2020 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
135ti25.8.202000:00-00:00KivistöTyöskentely Moodlessa alkaaTapahtuman tiedot
239ti22.9.202016:30-20:00Kivistöverkkoseminaarit reaaliaikaisesti ZoomissaTapahtuman tiedot
339ke23.9.202016:30-20:00Kivistöverkkoseminaarit reaaliaikaisesti ZoomissaTapahtuman tiedot
439to24.9.202016:30-20:00Kivistöverkkoseminaarit reaaliaikaisesti ZoomissaTapahtuman tiedot