Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.16.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
27.9.2021 18:45

YJOA2170 Henkilöstöjohtamisen perusteet, 6 op, oppimistehtävä, Viitasaari, JY:n avoin yliopisto

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 15.10.20 klo 23:59.

Maksutiedot

Opintomaksu: 90.00 euroa
Maksuerät: 1 tasaerä

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 15.10.20 - 3.3.21
Ilmoittautumisaika: 1.9.20 klo 0:00 - 15.10.20 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 15.10.20 - 3.3.21
Laajuus: 6 op
Ilmoittautuneita: 5
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Henkilöstöjohtaminen (avoin yo) (AVOHJO), Johtaminen (avoin yo) (AVOYJO)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Ajankohtaista:

Tämä on Viitasaarella järjestettävän opetusryhmän ilmoittautuminen.

Jakson Moodle-tila avautuu vasta ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen, mikäli ilmoittautuneita on vähintään 15 Viitasaaren ryhmään.

 

Sisältö:
 • Henkilöstöjohtamisen historia ja pääkoulukunnat
 • Strateginen henkilöstöjohtaminen
 • Vastuullinen henkilöstöjohtaminen
 • Henkilöstöjohtamisen käytännöt
 • Organisaatiokulttuuri ja muutos
 • Johtajuus ja esimiestyö
 • Työelämän suhteet
Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

 •  selittää henkilöstöjohtamisen kokonaisuuden, keskeiset teoriat ja niiden yhteyden henkilöstöjohtamiseen käytännössä
 •  kuvata vastuullisen henkilöstöjohtamisen periaatteet
 •  selittää henkilöstöjohtamisen käytännöt
 •  eritellä, arvioida ja vertailla henkilöstöjohtamisen rooleja
 •  arvioida omaa kiinnostusta henkilöstöjohtamisen työhön
 •  arvioida henkilöstöjohtamisen merkitystä organisaatioiden toiminnassa ja tutkimuksellisesti
Esitiedot:

Tämän jakson edeltävinä opintoina suositellaan YTTP1110 Johtamisen ja johtajuuden perusteet (5 op) -opintojaksoa

Ilmoittautuminen:
 • Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja –ehtoihin https://bit.ly/ilmoittautumisohje_avoin
 • Ilmoittautuminen on sitova.
 • Saat ilmoittautumisesi perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun suoritusoikeuden.
 • Opinnoista peritään opintomaksu, joka maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Lue lisää opintomaksuista https://bit.ly/opintomaksut_avoin
 • Maksettuja opintomaksuja ei palauteta kuin siinä tapauksessa, jos JYU:n avoin yliopisto joutuu perumaan kurssin esimerkiksi liian pienen ryhmäkoon vuoksi.
Suoritustavat:

Hyvä johtajuus on organisaation kriittinen menestystekijä. Etenkin digimurroksessa syvällinen teorian ja käytännön ylittävä ote on keskeisessä asemassa.

 

Tällä opintojaksolla perehdyt monipuolisesti henkilöstöjohtamisen keskeisiin teorioihin, käytäntöihin ja tuleviin trendeihin.

 

Opetustallenteiden ja kurssikirjallisuuden avulla tutustut henkilöstöjohtamisen osa-alueisiin, kuten rekrytointiin, osaamisen kehittämiseen ja työhyvinvointiin. Opit myös strategisen henkilöstöjohtamisen ja organisaatiokulttuurin merkityksestä ihmisten johtamisessa.

 

Oppimistehtävä koostuu esseestä, pelillisestä osuudesta, case-tehtävästä ja henkilöstöstrategian laatimisesta. Voit itse aikatauluttaa opiskeluasi suoritusoikeusajan sisällä.

 

Viitasaaren ryhmälle järjestetään oma aloituspäivä la 24.10. klo 10:00 – 14:00 verkkovälitteisesti koronatilanteesta johtuen.

 

Oppimistehtävien palautuspäivä on

27.1.2021

 

Katso opiskeluohjeet Moodlesta https://moodle.jyu.fi/ 

 

Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jotka saat käyttöösi ilmoittautuessasi opintoihin. Lisätietoa käyttäjätunnuksesta https://bit.ly/jyuavoin_kayttajatunnus 

Kirjallisuus:
 • Viitala, R. (uusin saatavilla oleva painos). Henkilöstöjohtaminen. Strateginen kilpailutekijä. Helsinki: Edita.; ISBN: 978-951-37-6358-9
 • Vuosittain opetusohjelmassa vahvistettu materiaali
Yhteystiedot:

Avoimen yliopiston opintopalvelut

 help.jyu.fi

 040 576 7760

Vertailu

Korpissa on valittavana 5 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Luento [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Aloituspäivä [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 5, maksimi 200
ilm.aika: 1.9.2020 00:00 - 15.10.2020 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
143la24.10.202010:00-14:00-Tapahtuu verkkovälitteisestiTapahtuman tiedot