Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.7

Kirjaudu sisään järjestelmään!
1.10.2023 17:45

AIKP1005 Asiantuntijuus, ammatillinen identiteetti ja toimijuus, 5 op, Etätentti Kopassa 26.11.2020, JY:n avoin yliopisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 19.11.20 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/aikuiskasvatustiede
Ilmoittautumisaika: 8.10.20 klo 0:00 - 19.11.20 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 8.10.20 - 26.11.20
Laajuus: 5 op
Ilmoittautuneita: 2
Organisaatiot:Aikuiskasvatustiede (avoin yo) (AVOAIK), Avoin yliopisto (AYO)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Ajankohtaista:

Tällä sivulla ilmoittaudutaan jakson AIKP1005 26.11.2020 klo 16.30 - 20.30 pidettävään etätenttiin. Tenttiin osallistutaan Koppa-järjestelmän kautta.

  • Ilmoittaudu ennen etätenttiin ilmoittautumista jaksolle AIKP1005 Korpissa.
  • Ilmoittaudu sen jälkeen etätenttiin tällä sivulla.
  • Tenttiin valmistautuessasi tutustu myös jakson Koppa-sivuilla oleviin opiskeluohjeisiin.
Kirjallisuus:
Opintojakson kirjallisuus
ISBN Teoksen tiedot
978-951-39-6921-9 Collin, K., Auvinen, T., Herranen, S., Paloniemi, S., Riivari, E., Sintonen, T. & Lemmetty S. 2017. Johtajuutta vai johtajattomuutta? Johtamisen merkitys luovuudelle informaatioteknologian organisaatiossa. Jyväskylä: Jyväskylä University Printing House. Luettavissa e-kirjana osoitteessa http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-6921-9
978-951-0-36345-4 Collin, K., Paloniemi, S., Rasku-Puttonen, H. & Tynjälä, P. (toim.) 2010. Luovuus, oppiminen ja asiantuntijuus. Helsinki: WSOYpro. Korvaava kirja: (ei ole e-kirja): Eteläpelto ym. 2007 (toim.). Työ, identiteetti ja oppiminen TAI Luentotallenne: Collin, K. 2012. Asiantuntijuus ja työssä oppiminen.
978-951-39-6020-9 Hökkä, P., Paloniemi, S., Vähäsantanen, K., Herranen, S., Manninen, M. & Eteläpelto, A. (toim.) 2014. Ammatillisen toimijuuden ja työssä oppimisen vahvistaminen: luovia voimavaroja työhön! Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. Luettavissa e-kirjana osoitteessa https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/44975/978-951-39-6020-9.pdf?sequence=1
  Kaksi valinnaista tieteellistä artikkelia Aikuiskasvatus-lehdestä. Artikkelit valitaan neljästä Kopassa jakson sivulla näkyvästä vaihtoehdosta.