Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.15.1

Kirjaudu sisään järjestelmään!
21.4.2021 07:39

Kasvatustieteen perusopinnot, 25 op, Keuruu 2021, JY:n avoin yliopisto

Kasvatustiede (avoin yo)

Tiedotus:
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 17.1.21 klo 23:59.

Maksutiedot

Opintomaksu: 375.00 euroa
Maksuerät: 2 tasaerää

Yleisiä tietoja

Ilmoittautumisaika: 3.11.20 klo 0:00 - 17.1.21 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 22.1.21 - 22.1.22
Laajuus: 25 op
Ilmoittautuneita: 3
Organisaatiot:Kasvatustiede (avoin yo) (AVOKAS)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Ajankohtaista:

Ilmoittaudu tähän toteutukseen, mikäli haluat ilmoittautua kasvatustieteen perusopintojen Keuruun ryhmään.

Opintojen aloitus 22.1.2021. Ryhmä sopii opettajan kanssa jatkotyöskentelystä ja aikataulusta. Ryhmällä on käytössä yhteinen Moodle-työtila, joka aukeaa ilmoittautumisajan päätyttyä.

Huomioithan, että opintokonaisuuteen ilmoittautumisen lisäksi ilmoittaudut myös lukujärjestyksen mukaisille opintojaksojen suoritustavoille. Opettaja ohjeistaa opintojaksoille ilmoittautumisesta tarkemmin. 

Sisältö:
 • Oppiminen ja ohjaus
 • Kasvatus, yhteiskunta ja muutos
 • Osaaminen ja asiantuntijuus
 • Tieteellinen ajattelu ja tieto
 • Vuorovaikutus ja yhteistyö
Osaamistavoitteet:

Perusopinnot suoritettuaan opiskelija:

 • hahmottaa pedagogisia ilmiöitä erilaisista teoreettisista ja käytännöllisistä näkökulmista
 • tunnistaa kokemuksiaan, käsityksiään, tunteitaan ja toimintatapojaan vuorovaikutuksessa
 • osaa tarkastella asiantuntijuuden rakentumista kasvatusalalla
 • osaa jäsentää kasvatusalan ilmiöitä tieteellisesti
Ilmoittautuminen:
 • Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja –ehtoihin https://bit.ly/ilmoittautumisohje_avoin
 • Ilmoittautuminen on sitova.
 • Saat ilmoittautumisesi perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun suoritusoikeuden.
 • Opinnoista peritään opintomaksu, joka maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Lue lisää opintomaksuista https://bit.ly/opintomaksut_avoin
 • Maksettuja opintomaksuja ei palauteta kuin siinä tapauksessa, jos JYU:n avoin yliopisto joutuu perumaan kurssin esimerkiksi liian pienen ryhmäkoon vuoksi.
Yhteystiedot:

Avoimen yliopiston opintopalvelut
help.jyu.fi
040 576 7760

Opintokokonaisuuteen kuuluvat kurssit