Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.3

Kirjaudu sisään järjestelmään!
3.7.2022 11:24

VIJP1001 Johdatus viestinnän ja journalismin tutkimukseen, 5 op, reaaliaikainen verkko-opetus, JY:n avoin yliopisto

Viestintä ja journalistiikka (avoin yo), Viestintä ja media (avoin yo)

Tiedotus:
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 30.4.22 klo 23:59.

Maksutiedot

Opintomaksu: 75.00 euroa
Maksuerät: 1 tasaerä

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 25.12.21 - 31.8.22
Ilmoittautumisaika: 25.12.21 klo 0:00 - 30.4.22 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 25.12.21 - 31.8.22
Laajuus: 5 op
Ilmoittautuneita: 34
Maksimi osallistujamäärä: 44
Sopii vielä: 10
Organisaatiot:Viestintä ja journalistiikka (avoin yo) (AVOVIJ), Viestintä ja media (avoin yo) (AVOVIE)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Ajankohtaista:

Suoritustapa toteutetaan, jos ilmoittautuneita on vähintään 10.

Sisältö:

Opintojaksolla tarkastellaan viestinnän ja journalistiikan peruskäsitteitä ja tutustutaan erilaisiin tapoihin kuvata ja jäsentää viestintää, vuorovaikutusta, journalistiikkaa ja mediaa. Opintojaksolla perehdytään eri merkkijärjestelmiin ja merkitysten rakentumiseen. Lisäksi opintojaksolla perehdytään median ja journalismin toimintalogiikkaan julkisuuden rakentajana.

Osaamistavoitteet:

Opiskelija

  • ymmärtää, miten ihminen viestii sekä havaitsee, vastaanottaa ja tulkitsee viestintää
  • ymmärtää, kuinka käsitys viestinnästä on muotoutunut
  • ymmärtää median toimintaa
  • hahmottaa viestinnän, journalismin ja sosiaalisen median ilmiöitä tutkimuskohteina ja tuntee ilmiöitä jäsentävät keskeiset käsitteet
Ilmoittautuminen:
  • Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja –ehtoihin https://bit.ly/ilmoittautumisohje_avoin
  • Ilmoittautuminen on sitova.
  • Saat ilmoittautumisesi perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun suoritusoikeuden.
  • Opinnoista peritään opintomaksu, joka maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Lue lisää opintomaksuista https://bit.ly/opintomaksut_avoin
  • Maksettuja opintomaksuja ei palauteta kuin siinä tapauksessa, jos JYU:n avoin yliopisto joutuu perumaan kurssin esimerkiksi liian pienen ryhmäkoon vuoksi.
Suoritustavat:

Reaaliaikainen verkko-opetus, ilmoittaudu yhteen ryhmään, esim. 17.2.2022 tai 3.5.2022

Opetukset järjestetään 15.2.2022 klo 15.30-20.30, 17.2.2022 klo. 15.30-20.30 ja 3.5.2022 klo.15.30-20.30 (läsnäolovelvollisuus 80 %). Opetukseen sisältyy perehdyttämisosuus klo 15.30-16.30. Verkkovälitteiseen opetukseen osallistumisen lisäksi edellytetään oppimistehtävien tekemistä. Verkkokokousjärjestelmän kautta osallistuvien opiskelijoiden tulee huomioida, että käytössä on tietokone missä toimii mikrofoni ja kamera. Huom. varaudu pitämään kameraa ja mikrofonia päällä koko opetuksen ajan.

Oppimistehtävässä teet itsenäisesti tehtävänannon ja lähdeaineiston perusteella yhden laajan tehtävän. Voit itse aikatauluttaa opiskeluasi suoritusoikeusajan sisällä. Oppimistehtävä ohjeistetaan opetuksen alussa.

Tehtävän palautuspäivät ovat keväällä 2022

31.3. ja 30.4.2022 (uusinta)

30.5. ja 15.7.2022 (uusinta)

30.5.2022 jälkeen palautetut tehtävät arvioidaan kesälomien jälkeen elokuussa 2022.

Pääset heti ilmoittauduttuasi tutustumaan ohjeisiin ja lähdemateriaaliin Moodlessa.
 

Katso opiskeluohjeet Moodlesta https://moodle.jyu.fi/ 

Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jotka saat käyttöösi ilmoittautuessasi opintoihin. Lisätietoa käyttäjätunnuksesta https://bit.ly/kayttajatunnus_jyu

Kirjallisuus:

1. Hall & Knapp 2013 Nonverbal communication (e-kirja)

2. Trenholm 2017 (7. painos tai uudempi) Thinking through communication

3. Wahl-Jorgensen & Hanitzsch (toim.) 2020 (2. painos tai uudempi) The Handbook of journalism studies, luvut 1-3, sivut 3-54

Yhteystiedot:

Avoimen yliopiston opintopalvelut

help.jyu.fi

040 576 7760

Vertailu

Korpissa on valittavana 6 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Harjoitusryhmä [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Verkko-opetus, ryhmä 1 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 16, maksimi 16
ilm.aika: 25.12.2021 00:00 - 30.4.2022 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
17ti15.2.202215:30-20:30-Tapahtuman tiedot

Harjoitusryhmä [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Verkko-opetus, ryhmä 2 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 7, maksimi 14
ilm.aika: 25.12.2021 00:00 - 30.4.2022 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
17to17.2.202215:30-20:30-Tapahtuman tiedot
Verkko-opetus, ryhmä 3 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 9, maksimi 14
ilm.aika: 25.12.2021 00:00 - 30.4.2022 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
118ti3.5.202215:30-20:30-Tapahtuman tiedot