Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.1

Kirjaudu sisään järjestelmään!
23.1.2022 01:30

BENP1001 Elämän perusedellytykset maapallolla, 5 op, Reaaliaikainen verkko-opetus, JY:n avoin yliopisto

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 15.9.21 klo 23:59.

Maksutiedot

Opintomaksu: 75.00 euroa
Maksuerät: 1 tasaerä

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 1.9.21 - 31.12.21
Ilmoittautumisaika: 2.8.21 klo 0:00 - 15.9.21 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 1.9.21 - 31.12.21
Laajuus: 5 op
Ilmoittautuneita: 31
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Bio- ja ympäristötiede (avoin yo) (AVOBEN)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Ajankohtaista:

Tämä opintojakson suoritustapa sisältyy bio- ja ympäristötieteiden perusopintokokonaisuuteen.

 

Sisältö:

Kurssi on bio- ja ympäristötieteiden perusopintojen johdantokurssi, jossa käsitellään alan keskeisiä teemoja pääosin globaalista näkökulmasta. Tärkeimmät teemat ovat tieteellinen ajattelutapa, energiavirrat, ilmakehän ilmiöt, ilmasto ja ilmastonmuutos, fotosynteesi, aineiden kierrot sekä biomit.

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • selittää mihin nykyinen käsityksemme maapallon elämän perusedellytyksistä perustuvat.
 • kuvata tärkeimmät energiavirrat ja aineiden kierrot globaalilla ja paikallisella tasolla.
 • tunnistaa ja kuvailla tärkeimpien biomien piirteet ja biomien väliset erot.
 • selittää keskeisimmät maapallon ilmakehään ja ilmastoon liittyvät ilmiöt.
 • eritellä ilmastonmuutoksen syitä ja seurauksia.
 • selittää miten valon energia muuttuu kemialliseksi energiaksi fotosynteesissä ja mitkä ovat fotosynteesin eri vaiheet.
 • toimia ryhmän aktiivisena jäsenenä, tunnistaa ryhmädynamiikan perussääntöjä sekä toimia puheenjohtajana ja sihteerinä.
Esitiedot:

Ei esitietoja

Ilmoittautuminen:
 • Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja –ehtoihin https://bit.ly/ilmoittautumisohje_avoin
 • Ilmoittautuminen on sitova.
 • Saat ilmoittautumisesi perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun suoritusoikeuden.
 • Opinnoista peritään opintomaksu, joka maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Lue lisää opintomaksuista https://bit.ly/opintomaksut_avoin
 • Maksettuja opintomaksuja ei palauteta kuin siinä tapauksessa, jos JYU:n avoin yliopisto joutuu perumaan kurssin esimerkiksi liian pienen ryhmäkoon vuoksi.
Suoritustavat:

Tällä kurssilla pääset pureutumaan Elämän perusedellytyksiin maapallolla reaaliaikaisen verkko-opetuksen, luentotallenteiden, ryhmätöiden ja itsenäisen työskentelyn kautta. Opetusta järjestetään kahtena ajankohtana, la 25.9. ja la 30.10.2021, ja niihin osallistuminen edellyttää sinulta läsnäoloa etäluennoilla. Jälkimmäisellä verkko-opetusjaksolla on seminaari ryhmätöistä. Lisäksi edellytetään pienimuotoisten verkkotehtävien ja oppimistehtävien tekemistä. Kurssi arvioidaan ryhmätyön (30%) ja oppimistehtävien (70%) perusteella. Ryhmätyö esitetään toisella verkko-opetusjaksolla, kaikkien muiden tehtävien ensimmäinen deadline on 30.11.2021, ihan viimeinen deadline 31.12.2021.

Katso opiskeluohjeet Moodlesta https://moodle.jyu.fi/ 

Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jotka saat käyttöösi ilmoittautuessasi opintoihin. Lisätietoa käyttäjätunnuksesta https://bit.ly/kayttajatunnus_jyu

Kirjallisuus:
 • Campbell, Urry, Cain, Wasserman, Minorsky & Reece: Biology: A Global Approach, 11th Edition. Pearson.; ISBN: 978-1-292-17043-5
Yhteystiedot:

Avoimen yliopiston opintopalvelut

help.jyu.fi

040 576 7760

Vertailu

Korpissa on valittavana 3 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Ohjaus [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Reaaliaikainen verkko-opetus Zoomissa [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 31, maksimi 200
ilm.aika: 2.8.2021 00:00 - 15.9.2021 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
138la25.9.202110:00-16:00-Tapahtuman tiedot
243la30.10.202110:00-16:00-Tapahtuman tiedot