Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.3

Kirjaudu sisään järjestelmään!
30.6.2022 22:46

KTKP021 Kasvatus, yhteiskunta ja muutos, osa 1, 3 op, verkkokurssi, Avoimen yo:n yhteistyöoppilaitokset

Avoin yliopisto

Kirjaudu sisään ilmoittautuaksesi tai rekisteröidy.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 1.8.21 - 31.7.22
Ilmoittautumisaika: 1.8.21 klo 0:00 - 31.7.22 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 1.8.21 - 31.7.22
Laajuus: 3 op
Ilmoittautuneita: 111
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Kasvatustiede (avoin yo) (AVOKAS)
Opetuksen järjestäjät:Alkio-opisto, Autere-opisto, Etelä-Pohjanmaan opisto, Gradia Jämsä, Joutsenon opisto, Karstulan evankelinen opisto, Kauhajoen evankelinen opisto, Kouvolan kansalaisopisto, Lahden kansanopisto, Työväen akatemia
Ajankohtaista:

HUOM! Nämä opinnot järjestetään avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitoksessa. Ota yhteyttä ensin yhteistyöoppilaitokseen ja ilmoittaudu opintoihin vasta saatuasi sieltä ilmoittautumisohjeet.

Sisältö:
 • kasvatus- ja koulutusinstituutiot ja -järjestelmät ja niiden muutos 
 • kasvatuksen ja koulutuksen suhde valtarakenteisiin, kulttuureihin ja ideologioihin 
 • kasvatuskäytänteet ja lapsuudessa, nuoruudessa, perheessä sekä työelämässä tapahtuneet kulttuuriset muutokset 
 • keskeisiä käsitteitä: yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus, yhdenvertaisuus, tasa-arvo, inkluusio, osallisuus, moninaisuus, toiseus, eriarvoistuminen, sukupuolistunut väkivalta
Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija   

 • hahmottaa, miten kasvatus ilmenee yhtäältä yhteiskunnallisten rakenteiden ja käytänteiden osana ja toisaalta niitä muuttavana voimana 
 • osaa tarkastella kasvatuksen ja koulutuksen ilmiöitä yhteiskunnallisesta ja kulttuurisesta näkökulmasta hyödyntäen kasvatussosiologian käsitteitä 
 • osaa eritellä kasvatuskäytänteiden ja lapsuudessa, nuoruudessa ja aikuisuudessa tapahtuneiden kulttuuristen muutosten yhteyksiä
Ilmoittautuminen:
 • Ota yhteyttä opinnot järjestävään yhteistyöoppilaitokseen ennen ilmoittautumista. Saat sieltä ohjeet ilmoittautumiseen ja tietoa opintojen suorittamisesta.
 • Perehdy myös avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin https://bit.ly/ilmoittautumisohjeet_ytol
 • Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun suoritusoikeuden.
Suoritustavat:

Opintojakso suoritetaan verkkokurssina, johon kuuluu myös lähiryhmätyöskentelyä.

Verkkokurssin suorittaminen edellyttää sinulta aktiivista ja säännöllistä osallistumista: kurssin aikana sisältöteemoista keskustellaan yhdessä ja tehdään pienimuotoisia kirjallisia tehtäviä.

Verkkokurssi syyslukukaudella: 1.11.2021 - 12.11.2021 TAI kevätlukukaudella: 24.1.2022 -4.2.2022.

Katso opiskeluohjeet Moodlesta https://moodle.jyu.fi/ 
Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jotka saat käyttöösi ilmoittautuessasi opintoihin. Lisätietoa käyttäjätunnuksesta https://bit.ly/kayttajatunnus_jyu

Kirjallisuus:
 • Antikainen, A., Rinne, R. & Koski, L. 2006 tai uudemmat. Kasvatussosiologia. Helsinki: WSOY. (Soveltuvin osin) (Saatavilla e-kirjana) tai Antikainen, A., Rinne, R. & Koski, L. 2013 tai uudemmat. Kasvatussosiologia. Jyväskylä: PS-kustannus. (Soveltuvin osin) (Saatavilla e-kirjana)
 • Hoikkala, T. & Paju, P. 2013. Apina pulpetissa. Helsinki: Gaudeamus. (Saatavilla e-kirjana)
 • Englanninkielinen tieteellinen artikkeli. (Saatavilla e-aineistona Moodlessa)

Vertailu

Korpissa on valittavana 8 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Luento [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Verkkokurssi syksyllä 2021 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 66, minimi 10, maksimi 150
ilm.aika: 1.10.2021 00:00 - 24.10.2021 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
144ma1.11.202100:00-00:00-Verkkokurssi alkaa.Tapahtuman tiedot
245pe12.11.202100:00-00:00-Verkkokurssi päättyy.Tapahtuman tiedot
Verkkokurssi keväällä 2022 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 33, minimi 10, maksimi 150
ilm.aika: 1.1.2022 00:00 - 16.1.2022 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
14ma24.1.202200:00-00:00-Verkkokurssi alkaa.Tapahtuman tiedot
25pe4.2.202200:00-00:00-Verkkokurssi päättyy.Tapahtuman tiedot