Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.3

Kirjaudu sisään järjestelmään!
4.7.2022 08:56

TIEP2000 Tekoälyn perusteita ja sovelluksia, 2 op, oppimistehtävä, JY:n avoin yliopisto

Henkilöstötyö ja johtaminen sosiaali- ja terveysalalla (avoin yo), Tietotekniikka (avoin yo)

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 1.12.21 klo 23:59.

Maksutiedot

Opintomaksu: 30.00 euroa
Maksuerät: 1 tasaerä

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 1.8.21 - 31.1.22
Ilmoittautumisaika: 1.8.21 klo 0:00 - 1.12.21 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 1.8.21 - 31.1.22
Laajuus: 2 op
Ilmoittautuneita: 15
Organisaatiot:Henkilöstötyö ja johtaminen sosiaali- ja terveysalalla (avoin yo) (AVOHJOSTE), Tietotekniikka (avoin yo) (AVOTIE)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Sisältö:

Kurssilla tutustutaan tekoälyn perusteisiin ja sovelluksiin.

Modernit tekoälysovellukset perustuvat pääosin datasta oppimiseen. Jotta tekoäly kykenisi ihmismäiseen toimintaan, sen pitäisi pystyä oppimaan asioita esimerkiksi kuvista, puheesta, äänistä, teksteistä ja tapahtumaketjuista. Nykyiset tekoälyalgoritmit eivät pysty lisäämään tai luomaan oppimaansa malliin sellaista tietoa, jota niiden opettamiseen käytettävässä datassa ei ole. Opettamisessa käytettävän datan käsittelyyn tarvitaan monenlaisia tekniikoita, joita esitellään tällä kurssilla. Datan käsittelyn lisäksi tutustutaan neuroverkkoihin, tekstianalyysiin, kyberturvallisuuteen ja tekoälyn käyttöön eri yhteyksissä.

Tekoälysovelluksia käytetään useilla eri aloilla. Tekoälyä, erityisesti moderneja koneoppimismenetelmiä käytetään esimerkiksi puheen-, kuvan- ja tekstintunnistuksessa, tiedonlouhinnassa, lääketieteessä, peleissä sekä päätöksenteon tukijärjestelmissä. Tekoäly voi toimia ongelmanratkaisijan asemassa kyberuhkien havaitsemisessa, ratkaisemisessa ja torjunnassa.

Kurssi on jaettu lukuihin

 • Johdanto ja käsitteitä
 • Koneoppiminen, data ja luokittelumenetelmät
 • Neuroverkot
 • Tekstianalytiikkaa ja luonnollisen kielen käsittelyä
 • Kyberturvallisuus
 • Tekoälyn sovelluksia
Osaamistavoitteet:

Kurssin tavoitteena on antaa opiskelijalle perustiedot tekoälystä ja sen sovelluksista.

Kurssin suoritettuaan opiskelija

 • osaa antaa useita esimerkkejä tekoälyn soveltamisesta
 • tuntee koneoppimisen ja luokittelumenetelmien perusteet
 • tuntee neuroverkkojen ja konvoluutioneuroverkkojen perusteet
 • osaa kertoa tekstianalytiikassa käytettävistä menetelmistä
 • tietää, miten tekoäly liittyy kyberturvallisuuteen
Ilmoittautuminen:
 • Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja –ehtoihin https://bit.ly/ilmoittautumisohje_avoin
 • Ilmoittautuminen on sitova.
 • Saat ilmoittautumisesi perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun suoritusoikeuden.
 • Opinnoista peritään opintomaksu, joka maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Lue lisää opintomaksuista https://bit.ly/opintomaksut_avoin
 • Maksettuja opintomaksuja ei palauteta kuin siinä tapauksessa, jos JYU:n avoin yliopisto joutuu perumaan kurssin esimerkiksi liian pienen ryhmäkoon vuoksi.
Suoritustavat:

Oppimistehtävä on itsenäinen tapa suorittaa kurssi. Suoritukseen kuuluvat lukujen lopussa olevat verkkotehtävät ja loppuessee. Tehtävien tekemiseen tarvittava materiaali löytyy Moodle-työtilasta. Tehtävien viimeinen palautuspäivä on 31.1.2022.

Hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan

 • tehtävistä yhteensä vähintään 50% yhteispisteistä
 • vähintään 3p jokaisen luvun tehtävistä
 • hyväksytty suoritus esseestä

Kurssi arvostellaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Katso opiskeluohjeet Moodlesta https://moodle.jyu.fi/ 
Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jotka saat käyttöösi ilmoittautuessasi opintoihin. Lisätietoa käyttäjätunnuksesta https://bit.ly/kayttajatunnus_jyu

Kirjallisuus:

Oppimateriaali Moodle-työtilassa.

Lisäksi

Yhteystiedot:

Avoimen yliopiston opintopalvelut
help.jyu.fi
040 576 7760

Vertailu

Korpissa on valittavana 3 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.