Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.4

Kirjaudu sisään järjestelmään!
17.8.2022 19:49

SAXP1008L Deutsche Sprache, Kultur und Gesellschaft, 2 op, oppimistehtävä, lukiototeutus lv. 21-22, Avoimen yo:n yhteistyöoppilaitokset

Saksa (viestintä- ja kieliopinnot) (Avoin yo)

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 31.1.22 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 10.1.22 - 31.5.22
Ilmoittautumisaika: 1.8.21 klo 0:00 - 31.1.22 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 10.1.22 - 31.5.22
Laajuus: 2 op
Ilmoittautuneita: 0
Organisaatiot:Saksa (viestintä- ja kieliopinnot) (Avoin yo) (AVOXSA)
Opetuksen järjestäjät:Kaikki lukiot
Ajankohtaista:

HUOM! Nämä opinnot ovat toisen asteen 
opiskelijoille.

Sisältö:

Kokonaisuus sisältää kolme temaattista moduulia (ks. kuvaukset alla). Kukin moduuli on yhden opintopisteen laajuinen. Kaksi moduulia (2 op) vastaa yhtä lukiokurssia. Saat opintojakson suorituksesta todistuksen. Jos tulevaisuudessa siirryt Jyväskylän yliopiston saksan kielen ja kulttuurin pää- tai sivuaineopiskelijaksi, suorittamasi kokonaisuudet voidaan lukea hyväksi kursseilla, joissa käsitellään vastaavia sisältöjä.

Osaamistavoitteet:

Kurssin suoritettua opiskelija
- on tutustunut eräisiin keskeisiin, saksankielisten maiden yhteiskuntaan ja kulttuuriin liittyviin ilmiöihin
- osaa aiempaa paremmin ilmaista itseään suullisesti ja kirjallisesti saksan kielellä
- osaa hyödyntää opettajan antamaa palautetta kielitaitonsa kehittämisessä

Ilmoittautuminen:

- Ota yhteyttä omaan oppilaitokseesi ennen ilmoittautumista. Saat sieltä ohjeet ilmoittautumiseen
ja tietoa opintojen suorittamisesta.
- Perehdy myös avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin
https://bit.ly/ilmoittautumisohjeet_ytol
- Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun suoritusoikeuden.

Suoritustavat:

Kokonaisuus sisältää kolme temaattista moduulia (ks. kuvaukset alla). Kukin moduuli on yhden opintopisteen laajuinen. Kaksi moduulia (2 op) vastaa yhtä lukiokurssia. Saat opintojakson suorituksesta todistuksen. Jos tulevaisuudessa siirryt Jyväskylän yliopiston saksan kielen ja kulttuurin pää- tai sivuaineopiskelijaksi, suorittamasi kokonaisuudet voidaan lukea hyväksi kursseilla, joissa käsitellään vastaavia sisältöjä.  

Opintokokonaisuus on rakennettu digitaaliseen oppimisympäristöön (Moodle) ja opiskelu tapahtuu itsenäisesti ja joustavasti. Saat kuitenkin opintokokonaisuuden opettajalta opastusta ja rakentavaa palautetta koko opintojakson ajan. Aikaa yhden moduulin suorittamiseen on n. 3 viikkoa. Tarkemman suoritusajankohdan voit valita itse.  

 

Moduulit:  

Yhteiskunta-moduulissa tutustutaan mm. elämään jaetussa Saksassa, nyky-Saksan liittovaltio-systeemiin ja osavaltioihin sekä saksaan usean eri valtion kielenä (mm. Saksan, Sveitsin ja Itävallan saksa).   

Media-moduulissa tutustutaan saksankieliseen mediakenttään, erityisesti uutismedian uusiin, digitaalisiin muotoihin sekä sananvapauteen digitaalisessa mediassa.  

Kirjallisuutta ja Musiikkia käsittelevässä moduulissa tarkastellaan Grimmin veljesten satuja aikansa yhteiskunnallisessa kontekstissa sekä tutustutaan saksankielisen musiikkikentän lähihistorian ja nykypäivän keskeisiin ilmiöihin ja artisteihin.    

Kaikissa aihepiireissä harjoitellaan monipuolisesti saksan kielen käytön eri osa-alueita. Kurssin oppimateriaalit koostuvat muun muassa saksankielisistä teksteistä, pienistä luennoista, videoista ja sosiaalisen median kanavista. Tehtävät puolestaan sisältävät erilaisia luku-, kuuntelu-, katselu- ja kirjoitustehtäviä sekä pieniä suullisia ja visuaalisia tuotoksia, kuten digitaalisen posterin valmistusta. 

 

Katso opiskeluohjeet Moodlesta https://moodle.jyu.fi/  

Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jotka saat käyttöösi ilmoittautuessasi opintoihin. Lisätietoa käyttäjätunnuksesta https://bit.ly/kayttajatunnus_jyu  

Yhteystiedot:

Avoimen yliopiston opintopalvelut

help.jyu.fi

040 576 7760