Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
9.12.2021 10:38

PSYPER Psykologian perusopinnot, 25 op, seutuyhteistyö, JY:n avoin yliopisto

Psykologia (avoin yo)

Tiedotus:
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 8.9.21 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 1.9.21 - 31.7.22
Ilmoittautumisaika: 15.8.21 klo 0:00 - 8.9.21 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 1.9.21 - 31.7.22
Laajuus: 25 op
Ilmoittautuneita: 14
Organisaatiot:Psykologia (avoin yo) (AVOPSY)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Ajankohtaista:

Sitova ilmoittautuminen psykologian aluetarjonnan perusopintoihin 8.9.2021 mennessä. Perusopintokokonaisuus käynnistetään, mikäli ilmoittautuneita on vähintään 15. Opintojen hinta 375€, maksu kolmessa erässä syksyn 2021 aikana.
Tarkemmat tiedot ilmoittautuneille lähetetään sähköpostitse ilmoittautumisajan päätyttyä. 

Sisältö:

Psykologian perusopinnoissa perehdyt psykologian peruskäsitteisiin ja tutustut eri osa-alueiden keskeisiin teorioihin ja psykologian tiedonhankintamenetelmiin. Perusopinnoissa opit ymmärtämään teoreettista tietoa ja soveltamaan sitä arkielämään ja omiin kokemuksiin. Perusopintojen jälkeen opintoja on mahdollista jatkaa psykologian aineopintoihin.

Opinnot soveltuvat kaikille psykologiasta kiinnostuneille. Psykologiaa opiskelevat haluavat esimerkiksi kehittyä ammatillisesti, rikastaa maailmankuvaansa tai jäsentää elämänkokemuksiaan. Opiskelijoina on mm. terveydenhoitoalalla työskenteleviä, opettajia, asiakaspalvelutehtävissä toimivia ja yritysmaailmassa työskenteleviä. Oman joukkonsa muodostavat yliopistojen sivuaineopiskelijat, lukio-opiskelijat sekä yliopistotutkintoa suunnittelevat eri-ikäiset ihmiset. Psykologia soveltuu hyvin myös talous-, viestintä-, liikunta- tai taideaineiden yhteyteen.

Opintokokonaisuuteen kuuluvat kurssit: 

  • PSYP110 Kehityspsykologia I (5 op)
  • PSYP120 Neuropsykologia I: Kognitiivisen neurotieteen ja neuropsykologian perusteet (5 op)
  • PSYP130 Persoonallisuuspsykologia I (5 op)
  • PSYP140 Kliininen psykologia I: Terveyden ja mielenterveyden psykologia (5 op)
  • PSYP201 Psykologian tutkimusmenetelmät I (5 op)
Suoritustavat:

Opinnot suoritetaan verkko-opintoina monipuolisilla suoritustavoilla. Opintojaksosta riippuen opiskelutapa voi sisältää erilaisia osatehtäviä esim. oppimistehtävä, monivalintatehtävä, vertaisarviointitehtävä ja/tai verkkotentti.