Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.5

Kirjaudu sisään järjestelmään!
3.6.2023 08:06

YMAA1920 Aineopintojen seminaarityöskentely ja tutkielma, 10 op, kevät 2022, JY:n avoin yliopisto

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 20.12.21 klo 23:59.

Maksutiedot

Opintomaksu: 150.00 euroa
Maksuerät: 1 tasaerä

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 1.1.22 - 31.12.22
Ilmoittautumisaika: 1.8.21 klo 0:00 - 20.12.21 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 1.1.22 - 31.12.22
Laajuus: 10 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 2
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Markkinointi (avoin yo) (AVOYMA)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Ajankohtaista:

Huomioithan, että YMAA1920-jaksoa ei voi sisällyttää osaksi Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun maisteriohjelmahaussa edellytettyä valitun opintosuunnan aineopintokokonaisuutta (35 op). Maisteriohjelmaan hakevat voivat kuitenkin tarvittaessa opiskella YMAA1920-jakson ns. ylimääräisenä jaksona pakollisista ja valinnaisista johtamisen aineopinnoista koostuvan 35:n opintopisteen lisäksi.

Voit ilmoittautua opintojaksolle, jos sinulla on opintosuoritus vähintään kolmesta markkinoinnin / johtamisen aineopintoihin sisältyvästä opintojaksosta.

Aineopintojen seminaarityöskentely alkaa tammikuussa 2020. Opintojakso YMAA1920 toteutetaan, mikäli osallistujia ilmoittautuu riittävästi 20.12.2021 mennessä. 

Ilmoittautuminen seminaarin johdantojaksoille JSBA1110 Metodiopinnot (6 op) ja JSBA1120 Tiedonhankintamenetelmät (1 op) alkaa joulukuussa 2021.

Sisältö:

Opiskelija osallistuu seminaarityöskentelyyn. Seminaarityöskentelyssä opiskelija osallistuu tieteelliseen keskusteluun sekä suullisesti että kirjallisesti.

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

  • suunnitella, toteuttaa ja raportoida oman pienimuotoisen tutkimushankkeen
  • hankkia omaan tutkimusaiheeseensa liittyvää tietoa oma-aloitteisesti, itsenäisesti ja kriittisesti
  • käyttää ja analysoida hankkimaansa aineistoa
  • raportoida tutkimuksensa tulokset akateemisen opinnäytetyön muodossa
  • kommentoida ja arvioida tutkimuksia rakentavasti ja vuorovaikutteisesti
Esitiedot:

Markkinoinnin aineopintoja vähintään 3 opintojaksoa sekä metodi- ja tiedonhankintamenetelmäopinnot (JSBA1110 Metodiopinnot (6 op) ja JSBA1120 Tiedonhankintamenetelmät (1 op)) vähintään aloitettu seminaarin alkaessa ja suoritettu ennen tämän kurssin rekisteröintiä.

Lisäksi suositellaan viestintä- ja kieliopintojen Tutkimusviestinnän verkkokurssin (3 op) tai Kielenhuollon kurssin (3 op) suorittamista ennen seminaaria tai sen alkuvaiheessa.

Ilmoittautuminen:

- Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja –ehtoihin https://bit.ly/ilmoittautumisohje_avoin

- Ilmoittautuminen on sitova.

- Saat ilmoittautumisesi perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun suoritusoikeuden.

- Opinnoista peritään opintomaksu, joka maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Lue lisää opintomaksuista https://bit.ly/opintomaksut_avoin

- Maksettuja opintomaksuja ei palauteta kuin siinä tapauksessa, jos JYU:n avoin yliopisto joutuu perumaan kurssin esimerkiksi liian pienen ryhmäkoon vuoksi. 

Suoritustavat:

Aineopintojen seminaarityöskentelyyn osallistuvat opiskelijat suorittavat JSBA1110 Metodiopinnot ja JSBA1120 Tiedonhankintamenetelmät seminaarin yhteydessä. JSBA1110 Metodiopinnot ja JSBA1120 Tiedonhankintamenetelmät -opintojaksot eivät sisälly aineopintojen opintomaksuun. Seminaarityöskentely toteutetaan verkko-opetuksena.

Seminaarityöskentely alkaa johdantoluennolla 17.1.2022 klo 12:00-14:00. Loput seminaaritapaamiset sovitaan yhdessä ryhmän kanssa seminaarin aloituksen yhteydessä.

Arviointi erillisten Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun tiedekuntaneuvostossa hyväksyttyjen kandidaatin tutkielman arviointikriteereiden perusteella.

Arviointiasteikko on 0-5.

Katso opiskeluohjeet Moodlesta https://moodle.jyu.fi/ 

Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jotka saat käyttöösi ilmoittautuessasi opintoihin. Lisätietoa käyttäjätunnuksesta https://bit.ly/jyuavoin_kayttajatunnus 

Kirjallisuus:

Oman tutkimusaiheen tieteellinen kirjallisuus.

Yhteystiedot:

Avoimen yliopiston opintopalvelut

 help.jyu.fi

 040 576 7760

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Seminaari [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Johdantoluento [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 2, minimi 10, maksimi 20
ilm.aika: 1.8.2021 00:00 - 20.12.2021 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
13ma17.1.202218:00-19:00-Tapahtuman tiedot