Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.4

Kirjaudu sisään järjestelmään!
13.8.2022 11:49

YLAA2110 Kustannuslaskenta, 7 op, Verkkotentti, JY:n avoin yliopisto

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 30.4.22 klo 23:59.

Maksutiedot

Opintomaksu: 105.00 euroa
Maksuerät: 1 tasaerä

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 23.3.22 - 30.8.22
Ilmoittautumisaika: 23.3.22 klo 0:00 - 30.4.22 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 23.3.22 - 30.8.22
Laajuus: 7 op
Ilmoittautuneita: 9
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Laskentatoimi (avoin yo) (AVOYLA)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Sisältö:

Kustannuslaskennan perusjärjestelmän toiminta ja kustannuslaskennan järjestämiseen liittyvät eri vaihtoehdot, kustannuslaskenta operatiivisen ja strategisen päätöksenteon ja ohjauksen apuna sekä investointilaskennan menetelmät.

Osaamistavoitteet:

Opintojakson lopussa opiskelija osaa:

  • kustannuslaskennan keskeiset laskutoimitukset
  • suunnitella yksinkertaisen kustannuslaskentajärjestelmän
  • hyödyntää kustannuslaskennan menetelmiä päätöksenteon apuna
  • käyttää investointilaskennan menetelmiä investointipäätösten tukena

Metataidot:

  • (Laskennallinen) Ongelmanratkaisukyky
Esitiedot:

Tämän jakson suorittaminen edellyttää esitietoja. Esitietoina sinulla tulee olla tehtynä opintojakso YTTP1130 Laskentatoimen perusteet. Huolehdithan, että sinulla on vaadittavat edeltävät opinnot suoritettu, jotta menestyt hyvin aineopintotasoisissa opinnoissa. Voimme tarvittaessa tarkistaa edeltävät opintosi opiskelusi aikana.  

Ilmoittautuminen:
  • Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja –ehtoihin https://bit.ly/ilmoittautumisohje_avoin
  • Ilmoittautuminen on sitova.
  • Saat ilmoittautumisesi perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun suoritusoikeuden.
  • Opinnoista peritään opintomaksu, joka maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Lue lisää opintomaksuista https://bit.ly/opintomaksut_avoin
  •  Maksettuja opintomaksuja ei palauteta kuin siinä tapauksessa, jos JYU:n avoin yliopisto joutuu perumaan kurssin esimerkiksi liian pienen ryhmäkoon vuoksi. 
Suoritustavat:

Miten hinnoittelen tuotteet? Onko investointi kannattava? Kustannuslaskenta on tärkeä johdon laskentatoimen osa-alue yrityksessä. Tällä jaksolla käydään läpi keskeisiä kustannuslaskentamenetelmiä, joita yritykset käyttävät kustannusten kohdistamiseen tuotteille tai palveluille. Opit myös erilaisia investointilaskentamenetelmiä, jotka ovat keskeisiä arvioinnin välineitä uusia investointeja suunniteltaessa. Saat käyttöösi laajan valikoiman päätöksentekoa tukevia johdon laskentatoimen menetelmiä mahdollistamaan yrityksen päätöksentekoympäristön paremman ymmärtämisen.

Jaksolla on suoritusmuotona verkkotentti, jota ennen tehdään harjoitustehtäviä. Oppimisen tueksi jaksolla on opetustallenteita. Jakson Moodle-tilasta löydät ohjeita ja vinkkejä tenttiin valmistautumiseen. Verkkotentissä on sekä kirjoitus- että laskutehtäviä.

Opintojakson harjoitukset pidetään verkossa kolmena iltana. Tarkat ajankohdat ilmoitetaan Moodlessa.

 

Verkkotentti tehdään Moodlessa: 14.6.2022 klo 16:30–20:30

ja uusinta on tarvittaessa: 30.8.2022 klo 16:30–20:30

 

Katso opiskeluohjeet Moodlesta https://moodle.jyu.fi/ 

Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jotka saat käyttöösi ilmoittautuessasi opintoihin. Lisätietoa käyttäjätunnuksesta https://bit.ly/kayttajatunnus_jyu 

Kirjallisuus:

Pellinen, J. (2019). Kustannuslaskenta ja kannattavuusajattelu. Talentum.; ISBN: 9789521410628

Drury, C. (2015). Management and Cost Accounting (9th ed.) Cengage. Osat 1,2,3 ja 6.; ISBN: 9781480893931

Järvenpää M, Länsiluoto A, Partanen V, Pellinen J. (2020). Talousohjaus ja kustannuslaskenta Luvut 1-8 ja 14.; ISBN: 9789526320052

Yhteystiedot:

Avoimen yliopiston opintopalvelut

 help.jyu.fi

 040 576 7760