Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.4

Kirjaudu sisään järjestelmään!
17.8.2022 19:32

LTKY2001 Johdatus liikunta- ja terveystieteisiin, 2 op, opinnot toisen asteen opiskelijoille, kesä 22, Avoimen yo:n yhteistyöoppilaitokset

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 30.6.22 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 1.5.22 - 31.8.22
Ilmoittautumisaika: 1.5.22 klo 0:00 - 30.6.22 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 1.5.22 - 31.8.22
Laajuus: 2 op
Ilmoittautuneita: 10
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Liikuntatieteellisen tiedekunnan opinnot (avoin yo) (AVOLTK), Liikuntatieteellisen tiedekunnan opinnot (avoin yo) (AVOLTK)
Opetuksen järjestäjät:Kaikki lukiot
Ajankohtaista:

HUOM! Nämä opinnot ovat toisen asteen opiskelijoille. Ota yhteyttä oman oppilaitoksesi ohjaajaan (opinto-ohjaaja, HOKS-ohjaaja, HOPS-ohjaaja tai opettajatutor) ennen ilmoittautumista. Varmista ohjaajasi kanssa, että opintojakso sopii lukujärjestykseesi. Lisätietoja ilmoittautumisesta saat Yliopiston opintotarjonta toiselle asteelle -sivulta.

Sisältö:
  • Liikunta- ja terveystieteellisen koulutuksen ja tutkimuksen keskeiset tavoitteet (tiedon lisääminen ihmisen liikunnasta, terveydestä ja hyvinvoinnista elämänkulun eri vaiheissa, eri-ikäisten liikuntasuositukset)
  • Liikuntatieteellisen tiedekunnan toiminta ennen ja nyt
  • Tiedekunnan oppiaineet, tutkimusalueet ja tutkimusmenetelmät
Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelijan odotetaan

erottavan erilaisia liikunnan ja terveyden tutkimuksen näkökulmia sekä tutkimustapoja

ymmärtävän liikunta- ja terveystieteiden monitieteisen luonteen

osaavan kuvata liikuntasuositukset elämänkulun eri vaiheissa

osaavan tulkita omaa liikuntakäyttäytymistä suhteessa liikuntasuosituksiin

Ilmoittautuminen:
Suoritustavat:

Tervetuloa Johdatus liikunta- ja terveystieteiden opintojaksolle. Se avaa liikunta- ja terveystieteiden monitieteistä luonnetta sekä liikunnan roolia kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kulmakivenä. Kiinnostako opiskelu Jyväskylän yliopiston Liikuntatieteellisessä tiedekunnassa? Opintojaksolla pääset tutustumaan liikuntatieteellisen tiedekunnan toimintaan ja sen eri oppiaineisiin, sekä tutkimusalueisiin ja –menetelmiin. 
   

Opintojaksolla teet itsenäisesti tehtävänannon ja lähdeaineiston perusteella pienimuotoisia oppimistehtäviä, jotka tulee kurssin lopuksi yhdistää yhdeksi oppimistehtävän kokonaisuudeksi. Oppimismateriaaleina on erilaisia videotallenteita ja erityyppisiä kirjallisuuden lähteitä. Kaikki opiskelumateriaalit löytyvät Moodlesta. 

Voit palauttaa oppimistehtävän Moodlen oppimisympäristöön milloin tahansa aikavälillä 1.5.2022 – 31.7.2022. Opettaja ottaa tehtävät arviointiin viimeistään joka kuukauden 15. päivä. 

Moodlen kurssialueelle pääset heti ilmoittauduttuasi ja voit aloittaa jakson suorittamisen välittömästi. Katso opiskeluohjeet Moodlesta https://moodle.jyu.fi/ 

Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jotka saat käyttöösi ilmoittautuessasi opintoihin. Lisätietoa käyttäjätunnuksesta https://bit.ly/kayttajatunnus_jyu 

Kirjallisuus:
  • Tammelin, T. 2017. Liikuntasuositukset. Teoksessa T. Jaakkola, J. Liukkonen & A. Sääkslahti (toim.) Liikuntapedagogiikka 2017, 54-67. (14 s.)
Yhteystiedot:

Avoimen yliopiston opintopalvelut
help.jyu.fi
040 576 7760

Arviointi:

hyväksytty-hylätty