Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
9.12.2021 08:36

VIJPER Viestinnän ja journalistiikan perusopinnot (25 op), 25 op, seutuyhteistyö, JY:n avoin yliopisto

Viestintä ja journalistiikka (avoin yo)

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 31.8.21 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 1.9.21 - 31.7.22
Ilmoittautumisaika: 15.8.21 klo 0:00 - 31.8.21 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 1.9.21 - 31.7.22
Laajuus: 25 op
Ilmoittautuneita: 4
Organisaatiot:Viestintä ja journalistiikka (avoin yo) (AVOVIJ)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Ajankohtaista:

Sitova ilmoittautuminen viestinnän ja journalistiikan aluetarjonnan perusopintoihin 30.8.21 mennessä. Perusopintokokonaisuus käynnistetään, mikäli ilmoittautuneita on vähintään 15. Opintojen hinta 375€, maksu kolmessa erässä syksyn 2021 aikana.
Tarkemmat tiedot ilmoittautuneille lähetetään sähköpostitse ilmoittautumisajan päätyttyä.

Sisältö:

Opintokokonaisuuteen kuuluvat kurssit

  • VIJP1001 Johdatus viestinnän ja journalismin tutkimukseen
  • VIJP1002 Organisaatioviestintä
  • VIJP1003 Mediamaiseman murrokset
  • VIJP1004 Viestintä ja vaikuttaminen
  • VIJP1005 Viestinnän ja journalismin etiikka ja normit