Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.3

Kirjaudu sisään järjestelmään!
3.7.2022 10:58

KTKP021 Kasvatus, yhteiskunta ja muutos, osa 1, 3 op, verkkokurssi, JY:n avoin yliopisto

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 6.5.22 klo 23:59.

Maksutiedot

Opintomaksu: 45.00 euroa
Maksuerät: 1 tasaerä

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 23.3.22 - 8.7.22
Ilmoittautumisaika: 23.3.22 klo 0:00 - 6.5.22 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 23.3.22 - 8.7.22
Laajuus: 3 op
Ilmoittautuneita: 30
Maksimi osallistujamäärä: 80
Sopii vielä: 50
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Kasvatustiede (avoin yo) (AVOKAS)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Sisältö:
 • kasvatus- ja koulutusinstituutiot ja -järjestelmät ja niiden muutos 
 • kasvatuksen ja koulutuksen suhde valtarakenteisiin, kulttuureihin ja ideologioihin 
 • kasvatuskäytänteet ja lapsuudessa, nuoruudessa, perheessä sekä työelämässä tapahtuneet kulttuuriset muutokset 
 • keskeisiä käsitteitä: yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus, yhdenvertaisuus, tasa-arvo, inkluusio, osallisuus, moninaisuus, toiseus, eriarvoistuminen, sukupuolistunut väkivalta
Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija   

 • hahmottaa, miten kasvatus ilmenee yhtäältä yhteiskunnallisten rakenteiden ja käytänteiden osana ja toisaalta niitä muuttavana voimana 
 • osaa tarkastella kasvatuksen ja koulutuksen ilmiöitä yhteiskunnallisesta ja kulttuurisesta näkökulmasta hyödyntäen kasvatussosiologian käsitteitä 
 • osaa eritellä kasvatuskäytänteiden ja lapsuudessa, nuoruudessa ja aikuisuudessa tapahtuneiden kulttuuristen muutosten yhteyksiä
Ilmoittautuminen:
 • Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja –ehtoihin https://bit.ly/ilmoittautumisohje_avoin
 • Ilmoittautuminen on sitova.
 • Saat ilmoittautumisesi perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun suoritusoikeuden.
 • Opinnoista peritään opintomaksu, joka maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Lue lisää opintomaksuista https://bit.ly/opintomaksut_avoin
 • Maksettuja opintomaksuja ei palauteta kuin siinä tapauksessa, jos JYU:n avoin yliopisto joutuu perumaan kurssin esimerkiksi liian pienen ryhmäkoon vuoksi.
Suoritustavat:

Jos kaipaat niin ryhmän kuin opettajankin tukea opiskeluusi, verkkokurssi sopii sinulle. Verkkokurssi alkaa ja päättyy tiettynä ajankohtana. Verkkokurssin suorittaminen edellyttää sinulta aktiivista ja säännöllistä osallistumista: kurssin aikana sisältöteemoista keskustellaan yhdessä ja tehdään pienimuotoisia kirjallisia tehtäviä.

Aktiivinen työskentely verkkokurssilla alkaa 16.5.2022 ja päättyy 10.6.2022.

Pääset heti ilmoittauduttuasi katsomaan ohjeet Moodlesta ja valmistautumaan verkkokurssiin.

Katso opiskeluohjeet Moodlesta https://moodle.jyu.fi/ 
Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jotka saat käyttöösi ilmoittautuessasi opintoihin. Lisätietoa käyttäjätunnuksesta https://bit.ly/kayttajatunnus_jyu

Kirjallisuus:
 • Antikainen, A., Rinne, R. & Koski, L. 2006 tai uudemmat. Kasvatussosiologia. Helsinki: WSOY. (Soveltuvin osin) (Saatavilla e-kirjana) tai Antikainen, A., Rinne, R. & Koski, L. 2013 tai uudemmat. Kasvatussosiologia. Jyväskylä: PS-kustannus. (Soveltuvin osin) (Saatavilla e-kirjana)
 • Hoikkala, T. & Paju, P. 2013. Apina pulpetissa. Helsinki: Gaudeamus. (Saatavilla e-kirjana)
 • Englanninkielinen tieteellinen artikkeli. (Saatavilla e-aineistona Moodlessa)
Yhteystiedot:

Avoimen yliopiston opintopalvelut
help.jyu.fi
040 576 7760

Vertailu

Korpissa on valittavana 8 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.