Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.3

Kirjaudu sisään järjestelmään!
3.7.2022 11:53

AIKP1012 Aikuisen ajattelu ja oppiminen, 3 op, Verkkokurssi, JY:n avoin yliopisto

Aikuiskasvatustiede (avoin yo)

Tiedotus:
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 11.5.22 klo 23:59.

Maksutiedot

Opintomaksu: 45.00 euroa
Maksuerät: 1 tasaerä

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 28.3.22 - 13.6.22
Ilmoittautumisaika: 28.3.22 klo 0:00 - 11.5.22 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 28.3.22 - 13.6.22
Laajuus: 3 op
Ilmoittautuneita: 7
Maksimi osallistujamäärä: 30
Sopii vielä: 23
Organisaatiot:Aikuiskasvatustiede (avoin yo) (AVOAIK)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Sisältö:

Aikuisen ajattelu on laaja-alainen, useita ihmismielen ja ihmisen toiminnan alueita yhdistävä ilmiö, jota eri tieteenalat tarkastelevat mm. kehityksellisestä ja oppimisen näkökulmasta (Kallio 2016). Tieteellinen ajattelu on laadullisesti jalostunutta, kyvykkyyttä ymmärtää ja suhteuttaa erilaisia näkökulmia. Se on eri tietolähteitä kriittisesti punnitsevaa ja uutta luovaa ajattelua.

Käsitykset siitä, mitä oppiminen on ja miten sitä voidaan edistää, ovat vaihdelleet historian saatossa. Perusolettamuksia, joita kulloinkin tehdään oppimisen luonteesta, kutsutaan oppimiskäsityksiksi.

Jaksossa perehdyt aikuisen ajattelun kehityksestä ja tieteellisen ajattelun piirteistä saatuun tutkimustietoon, ja pohdit ajattelun kehityksen tukemista käytännössä, esim. opiskelussa ja työelämässä. Lisäksi perehdyt erilaisiin oppimiskäsityksiin ja sovellat lähteistössä kuvattua aikuisen oppimiseen.

Osaamistavoitteet:

Opintojakson tehtyään opiskelija osaa:

  • tunnistaa tieteellisen ajattelun kehityksen vaiheet
  • tarkastella perustellen, miten tieteellisen ajattelun kehittymistä voidaan tukea käytännössä
  • tunnistaa ja jäsentää oppimiskäsityksiä sekä soveltaa niitä käytäntöön
  • hahmottaa aikuisten ajattelun ja oppimisen yksilöllisenä sekä sosiaalisena ilmiönä
Ilmoittautuminen:
  • Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja –ehtoihin https://bit.ly/ilmoittautumisohje_avoin
  • Ilmoittautuminen on sitova.
  • Saat ilmoittautumisesi perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun suoritusoikeuden.
  • Opinnoista peritään opintomaksu, joka maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Lue lisää opintomaksuista https://bit.ly/opintomaksut_avoin
  • Maksettuja opintomaksuja ei palauteta kuin siinä tapauksessa, jos JYU:n avoin yliopisto joutuu perumaan kurssin esimerkiksi liian pienen ryhmäkoon vuoksi.
Suoritustavat:

Verkkokurssi 

Jos kaipaat niin ryhmän kuin opettajankin tukea ja lisää vuorovaikutusta opiskeluusi, verkkokurssi sopii sinulle. Verkkokurssi alkaa ja päättyy tiettynä ajankohtana, ja kurssilla on ryhmälle yhteinen, tehtävittäin etenevä aikataulu. Työskentelytapoja voivat olla esimerkiksi verkkokeskustelut, pienimuotoiset kirjalliset yksilö- ja ryhmätyöt sekä niiden kommentoinnit. Verkkokurssin suorittaminen edellyttää sinulta sitoutumista ja aktiivista, säännöllistä työskentelyä päivittäin tai lähes päivittäin (viikonloput poislukien), mutta ei edellytä reaaliaikaista osallistumista tiettyyn kellonaikaan. Voit siis osallistua ja työskennellä tehtävien parissa esimerkiksi iltaisin.  

Aktiivinen työskentely verkkokurssilla alkaa 16.5.2022 ja päättyy 5.6.2022.

Katso opiskeluohjeet Moodlesta https://moodle.jyu.fi/ 
Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jotka saat käyttöösi ilmoittautuessasi opintoihin. Lisätietoa käyttäjätunnuksesta https://bit.ly/kayttajatunnus_jyu

Kirjallisuus:

Alla on lueteltu kirjallisuus ja muu mahdollinen lähdeaineisto.

Asiantuntijaluennot verkkotallenteena

JA

Kallio, E. 2016. Ajattelun kehitys aikuisuudessa. Helsinki: Suomen kasvatustieteellinen seura. Saatavana myös e-kirjana. (Luvut 2 ja 4-6)

JA

Lehtinen, E., Vauras, M. & Lerkkanen, M.-K. 2016. Kasvatuspsykologia. Jyväskylä: PS-kustannus. Saatavana myös e-kirjana. (Luvut 1-11)

Yhteystiedot:

Avoimen yliopiston opintopalvelut
help.jyu.fi
040 576 7760

Vertailu

Korpissa on valittavana 7 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Luento [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Verkkokurssi [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 7, minimi 8, maksimi 30
ilm.aika: 28.3.2022 00:00 - 11.5.2022 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
120ma16.5.202200:00-00:00-Verkkokurssi alkaa.Tapahtuman tiedot
222su5.6.202200:00-00:00-Verkkokurssi päättyy.Tapahtuman tiedot