Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.4

Kirjaudu sisään järjestelmään!
17.8.2022 19:39

XKVX1001 Kielenhuollon verkkokurssi, 3 op, itseopiskelukurssi, oppimistehtävä, JY:n avoin yliopisto

Kirjoitusviestintä (viestintä- ja kieliopinnot) (Avoin yo)

Tiedotus:
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 15.5.22 klo 23:59.

Maksutiedot

Opintomaksu: 45.00 euroa
Maksuerät: 1 tasaerä

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 1.4.22 - 31.8.22
Ilmoittautumisaika: 1.4.22 klo 18:00 - 15.5.22 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 1.4.22 - 31.8.22
Laajuus: 3 op
Ilmoittautuneita: 37
Maksimi osallistujamäärä: 50
Sopii vielä: 13
Organisaatiot:Kirjoitusviestintä (viestintä- ja kieliopinnot) (Avoin yo) (AVOXKV)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Ajankohtaista:

Kurssi soveltuu valinnaisiin viestintä- ja kieliopintoihin avoimen yliopiston väylähakuun tähtääville ja kandidaatin tutkintoihin vaadittavia opintoja avoimessa yliopistossa suorittaville opiskelijoille sekä JY:n tutkinto-opiskelijoille.

HUOM! Pakolliseksi kirjoitusviestinnän kurssiksi väylähaussa tai kandidaatin tutkintoon kuuluvia opintoja tekeville avoimen yliopiston opiskelijoille soveltuvat kurssit Kirjoitusviestinnän perusteet tai Tutkimusviestinnän verkkokurssi. Kielenhuollon kurssi ja Kirjoituskurssi sopivat valinnaisiin viestintä- ja kieliopintoihin. Kirjoitusviestinnän perusteet -kurssia suositellaan kirjoitusviestinnän kurssiksi opintojensa alkuvaiheessa oleville opiskelijoille ja Tutkimusviestinnän verkkokurssia kandivaiheen opiskelijoille siinä vaiheessa, kun oman proseminaarin tai kandidaatin tutkielman kirjoittaminen on käynnissä.

Avoimen yliopiston väylähaun kautta kauppakorkeakouluun hakevat opiskelijat voivat sisällyttää tämän kurssin hakukelpoisuuteen edellyttäviin opintoihin (yht. vähintään 45 op).

Sisältö:

Kurssi on tarkoitettu kielenhuollon perusasioiden kertaamiseen. Kurssilla on myös mahdollisuus syventyä tarkempiinkiin kielenhuollon yksityiskohtiin. Kurssilla painottuu kokonaisvaltainen kielen selkeyden, sujuvuuden ja tyylin yhtenäisyyden hiominen. 

Kurssilla perehdyt kielen- ja tekstinhuollon osa-alueisiin sekä suomen kielen asiantuntijaelinten antamiin oikeinkirjoitus- ja tyylinormeihin sekä virallisluonteisiin kielenhuollon suosituksiin. Lisäksi kartoitat kurssilla omia äidinkielen taitojen kehittämistarpeitasi. 

Kurssi koostuu neljästä tehtäväkokonaisuudesta, jotka ovat 1) kielenhuollon taitojen lähtötasoa selvittävä kielitesti, 2) harjoitustehtävät kielenhuollon osa-alueista, 3) kokonaisen tekstin huoltoa ja tyylinormeja harjoittava kokoava tekstinhuoltotehtävä sekä 4) essee kielenhuollosta. Tehtäväkokonaisuuksiin sisältyy oppimistavoitteiden asettamista, tehtyjen kielellisten valintojen perustelemista ja opitun reflektointia. 

Keskeisenä osana kurssia on harjoitella kielenhuollon apuneuvojen eli suomen kielen asiantuntijaelinten tarjoamien kielenhuollon aineistojen ja sanakirjojen käyttöä. 

Osaamistavoitteet:

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa ajantasaiset suomen yleiskielen oikeinkirjoitus- ja tyylinormit, ts. säännöt ja suositukset. Opiskelija osaa käyttää hyödyksi kielenhuoltoon liittyviä apuneuvoja, kuten tuoreita hakuteoksia ja verkkomateriaaleja. Opiskelija pystyy apuneuvojen avulla huoltamaan omista teksteistään selkeitä, sujuvia ja tyyliltään yhtenäisiä. 

Ilmoittautuminen:
  • Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja –ehtoihin https://bit.ly/ilmoittautumisohje_avoin
  • Ilmoittautuminen on sitova.
  • Saat ilmoittautumisesi perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun suoritusoikeuden.
  • Opinnoista peritään opintomaksu, joka maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Lue lisää opintomaksuista https://bit.ly/opintomaksut_avoin
  • Maksettuja opintomaksuja ei palauteta kuin siinä tapauksessa, jos JYU:n avoin yliopisto joutuu perumaan kurssin esimerkiksi liian pienen ryhmäkoon vuoksi.
Suoritustavat:

Kurssi suoritetaan Moodle-kurssialueella tekemällä neljä tehtäväkokonaisuutta ohjeiden mukaisesti kurssin suoritusoikeuden aikana. Opiskelija palauttaa tehtävänsä Moodleen, ja sitä kautta hän saa myös opettajalta henkilökohtaisen palautteen.

Kurssilla hyödynnettävä kirjallisuus ja oppimateriaalit on listattu kurssin Moodle-työtilaan. Kurssin pystyy suorittamaan verkkomateriaalien avulla.

Arviointiasteikko: Hyväksytty - hylätty

 

Kurssin ohjaajien yhteystiedot:

Ellinoora Sievänen, FM

ellinoora.e.sievanen(at)jyu.fi

Reetta Niinisalo, FM

reetta.e.niinisalo(at)jyu.fi

 

Katso opiskeluohjeet Moodlesta https://moodle.jyu.fi/ 

Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jotka saat käyttöösi ilmoittautuessasi opintoihin. Lisätietoa käyttäjätunnuksesta https://bit.ly/kayttajatunnus_jyu

Yhteystiedot:

Avoimen yliopiston opintopalvelut

help.jyu.fi

040 576 7760

Vertailu

Korpissa on valittavana 3 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.