Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.3

Kirjaudu sisään järjestelmään!
22.5.2022 17:44

XPV0018 Puheviestinnän perusteet, 2 op, reaaliaikainen lähiopetus, Avoimen yo:n yhteistyöoppilaitokset

Avoin yliopisto

Kirjaudu sisään ilmoittautuaksesi tai rekisteröidy.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 1.8.21 - 31.7.22
Ilmoittautumisaika: 1.8.21 klo 0:00 - 31.7.22 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 1.8.21 - 31.7.22
Laajuus: 2.0 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 56
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Puheviestintä (viestintä- ja kieliopinnot) (Avoin yo) (AVOXPV)
Opetuksen järjestäjät:Alkio-opisto, Etelä-Pohjanmaan opisto
Ajankohtaista:

HUOM! Nämä opinnot järjestetään avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitoksessa. Ota yhteyttä ensin yhteistyöoppilaitokseen ja ilmoittaudu opintoihin vasta saatuasi sieltä ilmoittautumisohjeet.

 

Sisältö:

Vuorovaikutusosaaminen: tiedot, taidot, asenteet, motivaatio, eettisyys.

Vuorovaikutusosaamisen tiedostaminen ja havainnointi.

Palautevuorovaikutus ja sen analysointi.

Vuorovaikutussuhde.

Osaamistavoitteet:

Kurssin käytyään opiskelijan oletetaan:

  •  osaavan analysoida vuorovaikutustilanteen osatekijöitä ja käyttää puheviestinnän peruskäsitteitä
  •  osaavan antaa ja ottaa vastaan palautetta vuorovaikutusosaamisesta
  •  tiedostavan vahvuuksia sekä kehittämiskohteita vuorovaikutusosaamisessaan
  •  osaavan valmistautua vuorovaikutustilanteisiin tarkoituksenmukaisesti, jäsennellä ja havainnollistaa sanottavaansa sekä kohdentaa viestinsä erilaisille kuuntelijoille
  •  tietävän ryhmän toiminnan periaatteita ja kykenevän arvioimaan sekä omaa osallistumistaan että ryhmän toimintaa
  •  ymmärtävän vuorovaikutuksen merkityksen yliopisto-opiskelussa, tiedeyhteisön toiminnassa ja työelämässä sekä
  •  haluavan kehittää omaa vuorovaikutusosaamistaan.
Esitiedot:

Kurssille osallistuminen ei vaadi edeltäviä opintoja. Kurssi sopii ensimmäiseksi puheviestinnän kurssiksi.

Ilmoittautuminen:
  • Ota yhteyttä opinnot järjestävään yhteistyöoppilaitokseen ennen ilmoittautumista. Saat sieltä ohjeet ilmoittautumiseen ja tietoa opintojen suorittamisesta.
  • Perehdy myös avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin https://bit.ly/ilmoittautumisohjeet_ytol
  • Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun suoritusoikeuden.
Suoritustavat:

Keskusteleva luennointi, pari- ja ryhmätyöt, kokemukselliset ja toiminnalliset harjoitukset ja oppimistehtävät. Kurssi sisältää 24 tuntia kontaktiopetusta ja 30 tuntia itsenäistä työskentelyä. HUOM! Kaikki kurssisuoritukset tulee tehdä kurssin aikana, sillä opinto-oikeus kurssille on voimassa vain kurssin ajan.

Vertailu

Korpissa on valittavana 2 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.