Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.4

Kirjaudu sisään järjestelmään!
4.12.2022 15:00

KIRP1101 Johdatus kirjallisuudentutkimukseen, 5 op, reaaliaikainen verkko-opetus, Hämeen kesäyliopisto

Kirjallisuus (avoin yo)

Tiedotus:
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 31.7.22 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 1.1.22 - 31.12.22
Ilmoittautumisaika: 1.1.22 klo 0:00 - 31.7.22 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 1.1.22 - 31.12.22
Laajuus: 5 op
Ilmoittautuneita: 19
Organisaatiot:Kirjallisuus (avoin yo) (AVOKIR)
Opetuksen järjestäjät:Hämeen kesäyliopisto
Ajankohtaista:

HUOM! Nämä opinnot järjestetään avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitoksessa. Ota yhteyttä ensin yhteistyöoppilaitokseen ja ilmoittaudu opintoihin vasta saatuasi sieltä ilmoittautumisohjeet.

Sisältö:

Kirjallisuustieteen keskeiset teoriat ja käsitteet sekä erilaiset kirjallisuuskäsitykset.

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa kuvata kirjallisuustieteen alan moninaisuutta
  • tuntee keskeisiä kirjallisuudentutkimuksen teorioita sekä käsitteitä
  • hahmottaa kirjallisuudentutkimuksen teorian sovelluksia.
Ilmoittautuminen:
  • Ota yhteyttä opinnot järjestävään yhteistyöoppilaitokseen ennen ilmoittautumista. Saat sieltä ohjeet ilmoittautumiseen ja tietoa opintojen suorittamisesta.
  • Perehdy myös avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin https://bit.ly/ilmoittautumisohjeet_ytol
  • Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun suoritusoikeuden.
Suoritustavat:

Opetus järjestetään tiettynä ajankohtana, ja siihen osallistuminen edellyttää sinulta läsnäoloa fyysisesti paikan päällä. Opetukseen osallistumisen lisäksi edellytetään yleensä jokin kirjallinen työ. Varmista suoritustapa ja aikataulut omasta oppilaitoksestasi.

Kirjallisuus:

Koskela, Lasse; Rojola, Lea 1997: Lukijan ABC-kirja. Suomalaisen kirjallisuuden seura (SKS)

Lisäksi oppimistehtävissä käytetään muuta lähdemateriaalia.

Vertailu

Korpissa on valittavana 5 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.