Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.4

Kirjaudu sisään järjestelmään!
4.12.2022 15:01

EKIA391 Reading and Writing in Foreign Language, 5 op, lähitentti, Alkio-opisto

Englannin kieli (avoin yo)

Kirjaudu sisään ilmoittautuaksesi tai rekisteröidy.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 2.1.22 - 31.7.23
Ilmoittautumisaika: 2.1.22 klo 0:00 - 31.7.23 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 2.1.22 - 31.7.23
Laajuus: 5 op
Ilmoittautuneita: 24
Organisaatiot:Englannin kieli (avoin yo) (AVOEKI)
Opetuksen järjestäjät:Alkio-opisto
Ajankohtaista:

HUOM! Nämä opinnot järjestetään avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitoksessa Alkio-opistossa. Ota yhteyttä ensin yhteistyöoppilaitokseen ja ilmoittaudu opintoihin vasta saatuasi sieltä ilmoittautumisohjeet.

 

Opinnoista ei voi suorittaa yksittäisiä opintojaksoja.

Sisältö:

Englannin kielen aineopinnoissa opiskelija syventää teoreettista ja menetelmällistä osaamistaan kielen käytöstä ja rakenteista, kartuttaa suullista ja kirjallista viestintäosaamistaan sekä tutustuu erityisalansa keskeisiin käsitteisiin, teorioihin, menetelmiin ja käytänteisiin.

Osaamistavoitteet:

Englannin kielen aineopinnot suoritettuaan opiskelija

  • osaa viestiä täsmällisesti ja sujuvasti, työskennellä ryhmässä ja esiintyä työelämän viestintätilanteissa
  • tuntee akateemisen kirjoittamisen konventiot, osaa etsiä, analysoida ja soveltaa tietoa sekä argumentoida kirjallisesti
  • osaa analysoida kielen rakennetta, merkityksiä ja käyttöä
  • tuntee oman suuntautumisvaihtoehtonsa keskeisiä käsitteitä, teorioita ja tutkimusmenetelmiä
  • tuntee työelämän kielenkäyttöön liittyviä erityiskysymyksiä ja haasteita; osaa soveltaa tutkimustietoa näiden käsittelyyn
Ilmoittautuminen:
  • Ota yhteyttä opinnot järjestävään yhteistyöoppilaitokseen ennen ilmoittautumista. Saat sieltä ohjeet ilmoittautumiseen ja tietoa opintojen suorittamisesta.
  • Perehdy myös avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin https://bit.ly/ytol_opintoihin_ilmoittautuminen
  • Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun suoritusoikeuden.
Suoritustavat:

Exam

Vertailu

Korpissa on valittavana 3 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.