Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.7

Kirjaudu sisään järjestelmään!
3.10.2023 14:26

EKIA1020 Communication Skills for Teachers, 5 op, reaaliaikainen lähiopetus, Alkio-opisto

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 31.7.23 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 2.1.22 - 31.7.23
Ilmoittautumisaika: 2.1.22 klo 0:00 - 31.7.23 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 2.1.22 - 31.7.23
Laajuus: 5 op
Ilmoittautuneita: 20
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Englannin kieli (avoin yo) (AVOEKI)
Opetuksen järjestäjät:Alkio-opisto
Ajankohtaista:

HUOM! Nämä opinnot järjestetään avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitoksessa Alkio-opistossa. Ota yhteyttä ensin yhteistyöoppilaitokseen ja ilmoittaudu opintoihin vasta saatuasi sieltä ilmoittautumisohjeet.

Opinnoista ei voi suorittaa yksittäisiä opintojaksoja.

Sisältö:

Englannin kielen aineopinnoissa opiskelija syventää teoreettista ja menetelmällistä osaamistaan kielen käytöstä ja rakenteista, kartuttaa suullista ja kirjallista viestintäosaamistaan sekä tutustuu erityisalansa keskeisiin käsitteisiin, teorioihin, menetelmiin ja käytänteisiin.

Osaamistavoitteet:

Englannin kielen aineopinnot suoritettuaan opiskelija

  • osaa viestiä täsmällisesti ja sujuvasti, työskennellä ryhmässä ja esiintyä työelämän viestintätilanteissa
  • tuntee akateemisen kirjoittamisen konventiot, osaa etsiä, analysoida ja soveltaa tietoa sekä argumentoida kirjallisesti
  • osaa analysoida kielen rakennetta, merkityksiä ja käyttöä
  • tuntee oman suuntautumisvaihtoehtonsa keskeisiä käsitteitä, teorioita ja tutkimusmenetelmiä
  • tuntee työelämän kielenkäyttöön liittyviä erityiskysymyksiä ja haasteita; osaa soveltaa tutkimustietoa näiden käsittelyyn
Ilmoittautuminen:

- Ota yhteyttä opinnot järjestävään yhteistyöoppilaitokseen ennen ilmoittautumista. Saat sieltä ohjeet ilmoittautumiseen ja tietoa opintojen suorittamisesta.  
- Perehdy myös avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin https://bit.ly/ilmoittautumisohjeet_ytol
- Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun suoritusoikeuden.

Suoritustavat:

Attendance 83%