Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.3

Kirjaudu sisään järjestelmään!
2.7.2022 20:23

HYVY002 Aikuisopiskelijan akateeminen opiskelukyky, 2 op, verkkokurssi, JY:n avoin yliopisto

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssin ilmoittautumisaika alkaa 23.7.22 klo 00:00.

Maksutiedot

Opintomaksu: 30.00 euroa
Maksuerät: 1 tasaerä

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 5.9.22 - 30.10.22
Ilmoittautumisaika: 23.7.22 klo 0:00 - 4.9.22 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 5.9.22 - 30.10.22
Laajuus: 2 op
Ilmoittautuneita: 0
Maksimi osallistujamäärä: 50
Sopii vielä: 50
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Kasvatustieteellisten aineiden yleisopinnot (avoin yo) (AVOKAY)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Ajankohtaista:

Kurssi hyväksytään Jyväskylän yliopiston tutkinnoissa yleisopintoihin.

Sisältö:

Verkkokurssi sopii erityisesti yliopistotutkintoa tavoitteleville tai opinnoissaan jumiutuneille. Kurssilla saat ohjausta opiskelutaitoihin ja opintojen suunnitteluun, löydät keinoja opintojen sovittamiseen muuhun elämään, opit käsittelemään stressiä ja huolehtimaan riittävästä palautumisesta sekä vahvistat pystyvyyden kokemustasi ja luottamustasi opinnoissa pärjäämiseen. Verkkokurssilla pääset myös vaihtamaan ajatuksia muiden opiskelijoiden kanssa ja saat vertaistukea.

Verkkokurssin sisältö:

 • Minäpystyvyys ja itsemyötätunto
 • Akateemiset opiskelutaidot: lukeminen ja kirjoittaminen
 • Opintojen suunnittelu ja ajankäyttö
 • Stressi ja palautuminen
Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan

 • opiskelijalla on perusvalmiudet hyvinvoinnista ja opiskelukyvystä huolehtimiseen
 • opiskelija tunnistaa käsityksiä itsestään oppijana ja osaa soveltaa itsereflektointia opiskelussa 
 • opiskelijalla on valmiudet kehittää opiskelutaitojaan
 • opiskelijalla on keinoja yhdistää opiskelu muuhun elämään ja käsitellä mahdollisia kuormittavia tilanteita
 • opiskelija osaa arvioida kriittisesti omaa elämäntapaansa hyvinvoinnin ja opiskelukyvyn kannalta
Ilmoittautuminen:
 • Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja –ehtoihin https://bit.ly/ilmoittautumisohje_avoin
 • Ilmoittautuminen on sitova.
 • Saat ilmoittautumisesi perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun suoritusoikeuden.
 • Opinnoista peritään opintomaksu, joka maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Lue lisää opintomaksuista https://bit.ly/opintomaksut_avoin
 • Maksettuja opintomaksuja ei palauteta kuin siinä tapauksessa, jos JYU:n avoin yliopisto joutuu perumaan kurssin esimerkiksi liian pienen ryhmäkoon vuoksi.
Suoritustavat:

Kurssi tehdään kokonaan verkossa etäopiskellen ja siihen sisältyy monipuolisia itsenäisiä ja ryhmässä tehtäviä opiskelutapoja: kirjallisia tehtäviä, luentotallenteita, reaaliaikaista verkko-opetusta ja pienryhmätyöskentelyä verkossa. Kurssi arvioidaan asteikolla hyväksytty - hylätty. Hyväksytty suoritus edellyttää tehtävien lisäksi reaaliaikaiseen verkko-opetukseen osallistumista.

Verkko-opetuksen aikataulu:

 • ti 13.9.2022 klo 17.00 - 19.00
 • ti 20.9.2022 klo 17.00 - 19.00
 • ti 27.9.2022 klo 17.00 - 19.00
 • pienryhmätyöskentely verkossa 3-7.10.2022 itselle sopivana klo-aikana

Katso opiskeluohjeet Moodlesta https://moodle.jyu.fi/  

Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jotka saat käyttöösi ilmoittautuessasi opintoihin. Lisätietoa käyttäjätunnuksesta https://bit.ly/kayttajatunnus_jyu

Yhteystiedot:

Avoimen yliopiston opintopalvelut

help.jyu.fi

040 576 7760

Vertailu

Korpissa on valittavana 3 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.