Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.3

Kirjaudu sisään järjestelmään!
30.6.2022 23:31

PSYY1000 Ihmismielen salat, 2 op, opinnot toisen asteen opiskelijoille, Avoimen yo:n yhteistyöoppilaitokset

Psykologia (avoin yo)

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika alkaa 1.8.22 klo 00:00.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 1.8.22 - 31.5.23
Ilmoittautumisaika: 1.8.22 klo 0:00 - 22.1.23 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 1.8.22 - 31.5.23
Laajuus: 2 op
Ilmoittautuneita: 0
Organisaatiot:Psykologia (avoin yo) (AVOPSY)
Opetuksen järjestäjät:Kaikki lukiot
Ajankohtaista:

HUOM! Nämä opinnot ovat toisen asteen opiskelijoille. Ota yhteyttä oman oppilaitoksesi ohjaajaan (opinto-ohjaaja, HOKS-ohjaaja, HOPS-ohjaaja tai opettajatutor) ennen ilmoittautumista. Varmista ohjaajasi kanssa, että opintojakso sopii lukujärjestykseesi. Lisätietoja ilmoittautumisesta saat Yliopiston opintotarjonta toiselle asteelle -sivulta.

Nämä opinnot ovat Jyväskylän yliopiston opintoja toiselle asteelle.

Sisältö:

Tutustuminen psykologian eri osa-alueisiin

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt psykologian sisältöihin yliopisto-opintojen näkökulmasta seuraavilla osa-alueilla: kehityspsykologia, persoonallisuuspsykologia, kliininen psykologia, neuropsykologia ja kognitiivinen psykologia sekä psykologian tutkimusmenetelmät.

Ilmoittautuminen:
  • Ota yhteyttä omaan oppilaitokseesi ennen ilmoittautumista. Saat sieltä ohjeet ilmoittautumiseen ja tietoa opintojen suorittamisesta.
  • Perehdy myös avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin.
  • Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun suoritusoikeuden.

 

Suoritustavat:

Oppimistehtävässä teet itsenäisesti tehtävänannon ja lähdeaineiston perusteella osatehtäviä Moodlessa. Voit itse aikatauluttaa opiskeluasi suoritusoikeusajan sisällä huomioiden palautuspäivämäärät.   

Tällä jaksolla tehdään seuraavat osatehtävät: monivalintatehtävä ja oppimispäiväkirja   

Suositeltavaa on, että palautat oppimispäiväkirjan viimeistään 30.4.2023. Näin varmistat, että siinäkin tapauksessa, jos tehtäväsi on hylätty, ehdit työstää sitä vielä opettajan antaman palautteen pohjalta ja saada uuden arvioinnin ennen suoritusoikeusajan päättymistä eli 31.5.2023.

Katso opiskeluohjeet Moodlesta: https://moodle.jyu.fi/

Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jotka saat käyttöösi ilmoittautuessasi opintoihin. Lisätietoa käyttäjätunnuksesta.

Kirjallisuus:
  • Erikseen ilmoitettava kirjallisuus ja artikkelit
  • Videotallenteet
Yhteystiedot:

Avoimen yliopiston opintopalvelut

help.jyu.fi

040 576 7760

Vertailu

Korpissa on valittavana 4 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.