Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.5

Kirjaudu sisään järjestelmään!
30.1.2023 17:02

OLUM1040 Kielitietoisesti monikielisen oppijan matkassa, 5 op, Oppimistehtävä, JY:n avoin yliopisto

Luku- ja kirjoitustaitojen oppiminen ja opettaminen (avoin yo)

Tiedotus:
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 30.9.22 klo 23:59.

Maksutiedot

Opintomaksu: 75.00 euroa
Maksuerät: 1 tasaerä

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 1.6.22 - 31.1.23
Ilmoittautumisaika: 1.6.22 klo 0:00 - 30.9.22 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 1.6.22 - 31.1.23
Laajuus: 5 op
Ilmoittautuneita: 49
Maksimi osallistujamäärä: 50
Sopii vielä: 1
Organisaatiot:Luku- ja kirjoitustaitojen oppiminen ja opettaminen (avoin yo) (AVOKPTOLUKOK)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Sisältö:
 • monikielisen oppijan opetusjärjestelyt koulussa
 • oppijan osallisuuden ja monikielisen identiteetin tukeminen
 • oppijan toiminnallisen kielitaidon arvioiminen ja sen kehittymisen tukeminen
 • eri tiedonaloille tyypillisiä tekstikäytänteitä
 • kielitietoinen opetus sekä kielitaidon ja tekstikäytänteiden hallinnan kehittäminen osana oppiaineiden sisältötietojen oppimista
 • S2-opetus kielitaidon ja sisältöosaamisen kehittämisessä
Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää kielen merkityksen oppijan identiteetin rakentumisessa, oppimisessa sekä eri oppiaineiden tiedonmuodostuksessa
 • ymmärtää monikielisyyden kehittyvänä taitona elinikäisen oppimisen näkökulmasta
 • tuntee keinoja eritellä oppijan tilanteista kielitaitoa ja tukea sen kehittymistä
 • tiedostaa, että eri tiedonaloilla on niille tyypillisiä kielellisiä piirteitä ja tekstikäytänteitä
 • tuntee opettamiensa tiedonalojen kielelle ja tekstikäytänteille tyypillisiä piirteitä
 • tuntee kielitietoisen opetuksen periaatteet ja osaa luoda aktiviteetteja, jotka tukevat oppijan toimijuutta ja kehittävät kielitaitoa osana oppiaineiden sisältötiedon oppimista
 • osaa tukea ja hyödyntää oppijoiden monikielisiä resursseja oppimisessa
Esitiedot:

Tämä opintojakso on osa Luku- ja kirjoitustaitojen oppiminen ja opettaminen -moduulin (25 op) valinnaisia opintojaksoja. Opiskelija valitsee neljästä valinnaisesta opintojaksosta kolme. Opintojakso kuuluu myös osaksi S2-opetus monikielisessä ryhmässä (15 op) -opintokokonaisuutta.

Ennen tätä opintojaksoa suositellaan opiskeltaviksi opintojaksot Luku- ja kirjoitustaitojen oppimisen ja opetuksen polut (5 op) sekä Luku- ja kirjoitusvalmiuksien ja -taitojen ohjaaminen (5 op). Voit kuitenkin halutessasi opiskella tämän opintojakson ilman edeltäviä opintoja. 

Ilmoittautuminen:
 • Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja –ehtoihin.
 • Ilmoittautuminen on sitova.
 • Saat ilmoittautumisesi perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun suoritusoikeuden.
 • Opinnoista peritään opintomaksu, joka maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Lue lisää opintomaksuista.
 • Jos avoin yliopisto joutuu perumaan opinnot esimerkiksi liian pienen ryhmäkoon vuoksi, opiskelijalle tarjotaan ensisijaisesti suoritusoikeuden siirtämistä toiseen suoritustapaan. Jos tämä ei ole mahdollista, opiskelijalle hyvitetään koko opintomaksu.
Suoritustavat:

Oppimistehtävä:

Oppimistehtävässä teet tehtävänantojen ja lähdeaineiston perusteella osatehtäviä Moodlen kurssialueella. Voit tehdä tehtävät täysin itsenäisesti ja aikatauluttaa opiskeluasi suoritusoikeusajan puitteissa. Huomioithan kuitenkin, että oppimistehtävät on palautettava viimeistään 15.12.

Kesäkuussa aloittaville S2-opetus monikielisessä ryhmässä -opintokokonaisuuden opiskelijoille järjestetään verkossa to 9.6. Orientaatio klo 19-20 (STKP010-jakson opetuksen yhteydessä). Orientaatiokokoontuminen on suunnattu vain tuon ryhmän opiskelijoille. 

Opintojaksolla opiskelu on itsenäistä ja osittain ohjattua työskentelyä Moodle-oppimisympäristössä sekä Monikielisen oppijan matkassa -sivustolla, josta löytyy suurin osa kurssin materiaalista. Opiskelu sisältää verkkokeskustelun, torstaina 1.9. klo 15-17 webinaariin osallistumisen sekä omaa opetustyötä kehittävien oppimistehtävien laatimisen.

Katso opiskeluohjeet Moodlesta https://moodle.jyu.fi/ 

 

Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jotka saat käyttöösi ilmoittautuessasi opintoihin. Lisätietoa käyttäjätunnuksesta https://bit.ly/kayttajatunnus_jyu 

Kirjallisuus:

Opintojaksolla erikseen sovittava kirjallisuus ja oppimateriaali.

Yhteystiedot:

Opiskelun palvelupiste

help.jyu.fi

040 805 3346

Vertailu

Korpissa on valittavana 2 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.