Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.5

Kirjaudu sisään järjestelmään!
28.5.2023 19:08

PSYA110 Kehityspsykologia II, 5 op, oppimistehtävä, verkkotentti ja reaaliaikainen lähiopetus, Alkio-opisto

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 22.1.23 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 1.8.22 - 31.7.23
Ilmoittautumisaika: 1.8.22 klo 0:00 - 22.1.23 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 1.8.22 - 31.7.23
Laajuus: 5 op
Ilmoittautuneita: 7
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Psykologia (avoin yo) (AVOPSY)
Opetuksen järjestäjät:Alkio-opisto
Ajankohtaista:

Tämä opintojakson suoritustapa sisältyy psykologian aineopintokokonaisuuteen.

HUOM! Nämä opinnot järjestetään avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitoksessa. Ota yhteyttä ensin yhteistyöoppilaitokseen ja ilmoittaudu opintoihin vasta saatuasi sieltä ilmoittautumisohjeet.

Sisältö:

Yksilön ja ympäristön vuorovaikutus sekä kehityksen kontekstit erityisesti oppimisen näkökulmasta tarkasteltuna.

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on syventynyt yksilön ja ympäristön vuorovaikutusta ja kehityksen konteksteja koskevaan tietoon. Hän ymmärtää neurobiologisten, sosiaalisten ja kontekstuaalisten tekijöiden merkityksen kehityksessä, oppimisessa ja oppimisvaikeuksissa sekä yksilön osallisuuden näissä ilmiöissä. Hänellä on taitoa esittää ja perustella omia näkökantojaan ja keskustella niistä ryhmässä. Opintojaksolla opiskelija kehittää kriittistä ajatteluaan sekä oppii lukemaan, analysoimaan ja arvioimaan alan tutkimusartikkeleita. 

Esitiedot:

Psykologian perusopinnot suoritettu.

Ilmoittautuminen:
  •  Ota yhteyttä opinnot järjestävään yhteistyöoppilaitokseen ennen ilmoittautumista. Saat sieltä ohjeet ilmoittautumiseen ja tietoa opintojen suorittamisesta.
  • Perehdy myös avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin.
  • Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun suoritusoikeuden
Suoritustavat:

Tällä opintojaksolla tehdään seuraavat osatehtävät:

oppimistehtävä (3op) ja verkkotentti (2op)

 

Saat ohjeet ja aikataulut työskentelyyn omasta oppilaitoksestasi.

 

Verkkotenttien ajankohdat:

 

1) 15.9.2022 klo:16.30-20.30

2) 13.10.2022 klo:12.00-16.00

3) 17.11.2022 klo:16.30-20.30

4) 8.12.2022 klo:12.00-16.00

5) 12.1.2023 klo:16.30-20.30

6) 9.2.2023 klo:12.00-16.00

7) 9.3.2023 klo:16.30-20.30

8) 13.4.2023 klo:12.00-16.00

9) 16.5.2023 klo:16.30-20.30

10) 8.6.2023 klo:12.00-16.00

Katso opiskeluohjeet Moodlesta https://moodle.jyu.fi/ 
Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jotka saat käyttöösi ilmoittautuessasi opintoihin. Lisätietoa käyttäjätunnuksesta https://bit.ly/kayttajatunnus_jyu

Kirjallisuus:
  • Artikkelit, jotka ilmoitetaan vuosittain (saatavilla Moodlessa)
  • Luentotallenteet
  • WABER, D. P. (2010). Rethinking learning disabilities: Understanding children who struggle in school. New York: Guilford. 
  • Eri opiskelutavoissa voi olla edellä mainittujen lisäksi tai sijasta myös muuta kirjallisuutta tai lähdemateriaalia. Katso käytettävä kirjallisuus/lähdemateriaalit opiskelutavan yhteydestä Moodlesta.

Vertailu

Korpissa on valittavana 4 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.