Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.7

Kirjaudu sisään järjestelmään!
26.9.2023 18:37

BENY2021 Johdatus planetaariseen hyvinvointiin, 1 op, verkkokurssi, JY:n avoin yliopisto

Bio- ja ympäristötiede (avoin yo)

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 15.7.23 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 1.9.22 - 31.7.23
Ilmoittautumisaika: 1.9.22 klo 0:00 - 15.7.23 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 1.9.22 - 31.7.23
Laajuus: 1 op
Ilmoittautuneita: 1114
Organisaatiot:Bio- ja ympäristötiede (avoin yo) (AVOBEN)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Ajankohtaista:

Tämän jakson opiskelu tapahtuu JYU Online Courses -oppimisympäristössä.

 

Sisältö:

Opintojaksolla perehdytään globaaleihin ympäristöllisiin kriiseihin (ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuuden häviäminen), niiden syihin ja historiallisiin kehityspolkuihin. Jaksolla tutustutaan myös kansainvälisiin kestävää kehitystä sekä ympäristön- ja luonnonsuojelua koskeviin sopimuksiin, kestävän kehityksen globaaleihin haasteisiin sekä monitieteiseen planetaarisen hyvinvoinnin käsitteeseen.

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan, opiskelija 

  • Osaa selittää ilmastonmuutoksen ja luonnon monimuotoisuuden häviämisen juurisyyt, mekanismit ja mahdolliset seuraukset. 
  • Osaa pääpiirteissään selittää ihmisen vaikutukset ekosysteemeihin ja ilmastoon esihistoriasta nykypäivään ja kuvata näiden vaikutusten taustalla olevia yhteiskunnallisia prosesseja, arvoja, normeja ja alueellisia eroja. 
  • Osaa kertoa mitä planetaarinen hyvinvointi tarkoittaa ja miksi/mihin sitä tarvitaan. 
  • Osaa perustella monialaisen lähestymistavan merkityksen tutkittaessa kestävyysongelmia. 
Esitiedot:

Ei esitietoja.

Ilmoittautuminen:
  • Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja –ehtoihin.

  • Ilmoittautuminen on sitova.

  • Saat ilmoittautumisesi perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun suoritusoikeuden. 

Suoritustavat:

Tämä on itsenäisesti omaan tahtiin tehtävä nk. MOOC –verkkokurssi, jossa pääset perehtymään maailman kestävyysongelmiin ja tutustut planetaarisen hyvinvoinnin käsitteeseen. Tehtävien deadline on 31.7.2023.

 

Katso opiskeluohjeet JYU Online Courses -oppimisympäristöstä https://onlinecourses.jyu.fi/ 

JYU Online Courses -oppimisympäristöön kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jotka saat käyttöösi ilmoittautuessasi opintoihin. Lisätietoa käyttäjätunnuksesta https://bit.ly/kayttajatunnus_jyu

Yhteystiedot:

Opiskelun palvelupiste

help.jyu.fi 

040 576 7760