Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.4

Kirjaudu sisään järjestelmään!
4.12.2022 14:12

KIKA4001 Luova elämäkerrallinen kirjoittaminen, 5 op, oppimistehtävä, Hämeen kesäyliopisto

Kirjoittaminen (avoin yo)

Kirjaudu sisään ilmoittautuaksesi tai rekisteröidy.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 1.8.22 - 31.7.23
Ilmoittautumisaika: 1.8.22 klo 0:00 - 22.1.23 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 1.8.22 - 31.7.23
Laajuus: 5 op
Ilmoittautuneita: 0
Organisaatiot:Kirjoittaminen (avoin yo) (AVOKIK)
Opetuksen järjestäjät:Hämeen kesäyliopisto
Ajankohtaista:

HUOM! Nämä opinnot järjestetään avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitoksessa. Ota yhteyttä ensin yhteistyöoppilaitokseen ja ilmoittaudu opintoihin vasta saatuasi sieltä ilmoittautumisohjeet.

Sisältö:

Elämäkerrallinen tai omaelämäkerrallinen kirjoittaminen ja tiedonhankinnan keinot. Muistamisen subjektiivisuus, omaelämäkerrallinen sopimus ja etäännyttäminen fiktioksi. Elämäkerrallisen kirjoittamisen etiikka.

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • hahmottaa tarinallisen ja fragmentaarisen elämäkerronnan eroja
 • löytää ja käyttää elämästä kirjoittamisen materiaalia
 • etäännyttää kokemaansa fiktion keinoin
 • tunnistaa elämäkerralliseen kirjoittamiseen liittyviä eettisiä kysymyksiä hankkia tietoa kirjoittamisen pohjaksi.
Esitiedot:

Tämän jakson edeltävinä opintoina suositellaan kirjoittamisen oppiaineen perusopintoja. 

Ilmoittautuminen:
 • Ota yhteyttä opinnot järjestävään yhteistyöoppilaitokseen ennen ilmoittautumista. Saat sieltä ohjeet ilmoittautumiseen ja tietoa opintojen suorittamisesta.
 • Perehdy myös avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin.
 • Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun suoritusoikeuden.
Suoritustavat:

Suoritustavat voivat vaihdella eri yhteistyöoppilaitoksissa, esimerkiksi oppimistehtävään voi liittyä pakollista lähiopetusta.

Katso opiskeluohjeet Moodlesta https://moodle.jyu.fi/  

Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jotka saat käyttöösi ilmoittautuessasi opintoihin. Lisätietoa käyttäjätunnuksesta https://bit.ly/kayttajatunnus_jyu

Kirjallisuus:
 • Aaltonen, T., Henriksson, L., Tiilikka, T., Valokivi, H. & Zechner, M. 2019. Maisema omaelämäkertakirjoitusten kerronnallisena resurssina. Sosiologia, 56 (3), 266-281.*
 • Eakin, P. J. 2014. Fictions in Autobiography: Studies in the Art of Self-Invention. Princeton: Princeton University Press.*
 • El Refaie, E. 2012. Autobiographical comics: Life writing in pictures. Jackson: University Press of Mississippi.*
 • Henkel, Linda, A. 2013. Point-and-Shoot Memories: The Influence of Taking Photos on Memory for a Museum Tour. Psychological Science 2014, Vol. 25(2) 396–402.*
 • Loftus, G. R. & Loftus, E. F. 2019. Human memory: The processing of information (1st.). New York: Psychology Press.*
 • Meretoja, H. 2019. Metanarratiivisuus ja kerronnallinen toimijuus. AVAIN - Kirjallisuudentutkimuksen Aikakauslehti, 16(2), 58–77. https://doi.org/10.30665/av.80161.*
 • Miettunen, K.-M., 2014. Muistelu historiankirjoituksen haasteena ja mahdollisuutena. Teoksessa J. Hakkarainen, M. Harkimo & J. Virta (toim.) Muisti. Acta Philosophica Tamperensia (6). Tampere University Press, 171–177.*
 • Strawson, G. 2016. En ole kertomus (suom. J. Mikkonen). Niin & Näin. Filosofinen aikakausilehti 90 (3), 23–27.*
 • Tapionkoski, S. 2018. Miten kirjoittaa mahdollisista minuuksista? Fanifiktio spekulatiivisena omaelämäkerrallisena kirjoittamisena. Teoksessa A. Mäntynen ym. (toim.) Kirjoittamisen Käänteitä. Helsinki: Äidinkielen opettajain liitto, 85–105.*
 • Tepora, T. 2017. Toisen maailmansodan muistokulttuuri. Kommunikatiivisesta muistamisesta kulttuuriseen muistiin. Teoksessa Teemu Tallberg, Anni Ojajärvi ja Tiia Laukkanen (toim.): Puolustuslinjalla. Yhteiskuntatieteellistä ja historiallista tutkimusta maanpuolustuksesta ja asevelvollisuudesta. Nuorisotutkimusverkosto / Nuorisotutkimusseura.*
 • Vihreälehto, I. 2016. Tuntematon sotavanki. Tarina venäläisen isoisäni etsinnästä. Jyväskylä: Ateena.
 • Östman, S. 2017. ”Millasen päivityksen tästä sais”? Elämäjulkaisijuuden kulttuurinen omaksuminen. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. Väitöskirja.*

Lisäksi opettajan antama muu materiaali.*

(*Saatavilla sähköisesti.)

Vertailu

Korpissa on valittavana 7 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.