Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.5

Kirjaudu sisään järjestelmään!
8.6.2023 08:09

BENP1001 Elämän perusedellytykset maapallolla, 5 op, oppimistehtävä ja lähitentti, Avoimen yo:n yhteistyöoppilaitokset

Avoin yliopisto

Kirjaudu sisään ilmoittautuaksesi tai rekisteröidy.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 1.8.22 - 31.7.23
Ilmoittautumisaika: 1.8.22 klo 0:00 - 31.7.23 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 1.8.22 - 31.7.23
Laajuus: 5 op
Ilmoittautuneita: 36
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Bio- ja ympäristötiede (avoin yo) (AVOBEN)
Opetuksen järjestäjät:Alkio-opisto, Tampereen kesäyliopisto
Ajankohtaista:

HUOM! Nämä opinnot järjestetään avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitoksessa. Ota yhteyttä ensin yhteistyöoppilaitokseen ja ilmoittaudu opintoihin vasta saatuasi sieltä ilmoittautumisohjeet.

Tämä opintojakson suoritustapa sisältyy bio- ja ympäristötieteiden perusopintokokonaisuuteen.

Sisältö:

Kurssi on bio- ja ympäristötieteiden perusopintojen johdantokurssi, jossa käsitellään alan keskeisiä teemoja pääosin globaalista näkökulmasta. Tärkeimmät teemat ovat tieteellinen ajattelutapa, energiavirrat, ilmakehän ilmiöt, ilmasto ja ilmastonmuutos, fotosynteesi, aineiden kierrot sekä biomit.

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • selittää mihin nykyinen käsityksemme maapallon elämän perusedellytyksistä perustuvat.
 • kuvata tärkeimmät energiavirrat ja aineiden kierrot globaalilla ja paikallisella tasolla.
 • tunnistaa ja kuvailla tärkeimpien biomien piirteet ja biomien väliset erot.
 • selittää keskeisimmät maapallon ilmakehään ja ilmastoon liittyvät ilmiöt.
 • eritellä ilmastonmuutoksen syitä ja seurauksia.
 • selittää miten valon energia muuttuu kemialliseksi energiaksi fotosynteesissä ja mitkä ovat fotosynteesin eri vaiheet.
 • toimia ryhmän aktiivisena jäsenenä, tunnistaa ryhmädynamiikan perussääntöjä sekä toimia puheenjohtajana ja sihteerinä.
Esitiedot:

Ei esitietoja

Ilmoittautuminen:
 • Ota yhteyttä opinnot järjestävään yhteistyöoppilaitokseen ennen ilmoittautumista. Saat sieltä ohjeet ilmoittautumiseen ja tietoa opintojen suorittamisesta.
 • Perehdy myös avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin https://bit.ly/ilmoittautumisohjeet_ytol
 • Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun suoritusoikeuden.
Suoritustavat:

Kurssin suorittaminen edellyttää harjoitustöihin ja ryhmätyöskentelyyn osallistumista sekä tehtävien ja tentin hyväksytyn suorittamisen.

Katso opiskeluohjeet Moodlesta https://moodle.jyu.fi/ 

Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jotka saat käyttöösi ilmoittautuessasi opintoihin. Lisätietoa käyttäjätunnuksesta https://bit.ly/kayttajatunnus_jyu

Kirjallisuus:
 • Campbell, Urry, Cain, Wasserman, Minorsky & Reece: Biology: A Global Approach, 11th Edition. Pearson.; ISBN: 978-1-292-17043-5

Vertailu

Korpissa on valittavana 3 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.