Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.5

Kirjaudu sisään järjestelmään!
8.6.2023 07:40

BENP1004 Luonnon monimuotoisuus, 5 op, Reaaliaikainen lähiopetus ja lähitentti, Avoimen yo:n yhteistyöoppilaitokset

Avoin yliopisto

Kirjaudu sisään ilmoittautuaksesi tai rekisteröidy.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 1.8.22 - 31.7.23
Ilmoittautumisaika: 1.8.22 klo 0:00 - 31.7.23 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 1.8.22 - 31.7.23
Laajuus: 5 op
Ilmoittautuneita: 31
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Bio- ja ympäristötiede (avoin yo) (AVOBEN)
Opetuksen järjestäjät:Alkio-opisto, Tampereen kesäyliopisto
Ajankohtaista:

HUOM! Nämä opinnot järjestetään avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitoksessa. Ota yhteyttä ensin yhteistyöoppilaitokseen ja ilmoittaudu opintoihin vasta saatuasi sieltä ilmoittautumisohjeet.

Tämä opintojakso kuuluu bio- ja ympäristötieteiden perusopintoihin.

Sisältö:

Kurssilla käydään läpi monimuotoisuuden syntyyn ja muuttumiseen liittyviä mekanismeja sekä paikallisessa että maapallon mittakaavassa. Keskiössä on evoluutioteoria sekä eliöyhteisöjen rakenteeseen vaikuttavat ekologiset mekanismit. Kurssilla luodaan yleiskatsaus monimuotoisuuden eri ilmenemismuotoihin, kuten eliöiden rakenteiden, toiminnan ja elinkiertojen monimuotoisuuteen sekä taksonomiseen monimuotoisuuteen. Kurssiin sisältyy luentoja, laboratorioharjoituksia ja oppimistehtäviä.

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa jäsentää luonnon monimuotoisuus -käsitteen monitahoisuuden.
 • osaa selittää, mitkä bioottiset ja abioottiset tekijät ovat vaikuttaneet ja yhä vaikuttavat monimuotoisuuteen akvaattisissa ja terrestrisissä ekosysteemeissä eri mittakaavoissa.
 • osaa nimetä eliökunnan pääryhmät ja kuvailla ryhmille tyypillisiä rakenteita ja elämänkiertojen piirteitä.
 • osaa selittää, mihin eliökunnan luokittelu perustuu, mitkä ovat luokittelun haasteita, ja pystyy eliöiden rakenteiden perusteella tulkitsemaan niiden evolutiivista historiaa ja ekologiaa.
 • osaa perustella, miten eliöiden rakenne, toiminta ja elämänkierto altistavat niitä ympäristömuutoksille.
 • osaa selittää, miten ihminen vaikuttaa monimuotoisuuteen.
 • osaa käyttää itsenäisesti mikroskooppia ja hallitsee biologisten näytteiden käsittelyn perusteet.
 • hallitsee keskeisen englanninkielisen termistön.
Ilmoittautuminen:
 • Ota yhteyttä opinnot järjestävään yhteistyöoppilaitokseen ennen ilmoittautumista. Saat sieltä ohjeet ilmoittautumiseen ja tietoa opintojen suorittamisesta.
 • Perehdy myös avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin https://bit.ly/ilmoittautumisohjeet_ytol
 • Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun suoritusoikeuden.
Suoritustavat:

Luennot, laboratorioharjoitusten ennakkotehtävät, pakolliset harjoitukset laboratoriossa (läsnäolopakko), oppimistehtävät ja tentti.

 

Katso opiskeluohjeet Moodlesta https://moodle.jyu.fi/ 

Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jotka saat käyttöösi ilmoittautuessasi opintoihin. Lisätietoa käyttäjätunnuksesta https://bit.ly/kayttajatunnus_jyu 

Kirjallisuus:
 • Campbell et al. 2018: Biology - A Global Approach, 11th edition; ISBN: 13: 978-1-292-17043-5

Vertailu

Korpissa on valittavana 2 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.