Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.4

Kirjaudu sisään järjestelmään!
4.12.2022 12:51

YFIA200 Kvalitatiiviset ja kvantitatiiviset menetelmät, 5 op, oppimistehtävä, Avoimen yo:n yhteistyöoppilaitokset

Avoin yliopisto

Kirjaudu sisään ilmoittautuaksesi tai rekisteröidy.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 1.8.22 - 22.1.23
Ilmoittautumisaika: 1.8.22 klo 0:00 - 22.1.23 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 1.8.22 - 22.1.23
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 9
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Kirjoittaminen (avoin yo) (AVOKIK)
Opetuksen järjestäjät:Hämeen kesäyliopisto, Työväen akatemia
Ajankohtaista:

Opintojakson voi suorittaa tällä kurssilla vain kirjoittamisen aineopintoihin. 

HUOM! Nämä opinnot järjestetään avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitoksessa. Ota yhteyttä ensin yhteistyöoppilaitokseen ja ilmoittaudu opintoihin vasta saatuasi sieltä ilmoittautumisohjeet.

Jakson opettajat: Matti Nieminen ja Tuija Jartti

Sisältö:

Kurssilla tutustutaan tutkimusprosessiin, yleisimpiin sosiaalitieteellisen tutkimuksen lähestymistapoihin, aineistonkeruu- ja analyysimenetelmiin, niihin kytkeytyviin tutkimuseettisiin kysymyksiin sekä tieteellisen kirjoittamisen prosessiin.

Osaamistavoitteet:

Opinnot antavat opiskelijalle valmiudet hahmottaa kvalitatiivisten ja kvantitatiivisten menetelmien lähtökohtia, eroja ja ominaispiirteitä. Opiskelija saa perustaidot yhteiskuntatieteellisen tutkimusasetelman muodostamiseen, tunnistaa erilaisten aineistojen ja analyysimenetelmien soveltuvuuden erityyppisten tutkimustehtävien ratkaisemiseen ja hallitsee tutkimusprosessin yleisellä tasolla. Hän ymmärtää tutkimuseettiset periaatteet ja osaa soveltaa eettistä ajattelua tutkimusprosessin eri vaiheissa. Opintojakso antaa valmiuksia tuottaa, tulkita ja arvioida tutkimustietoa ja ymmärtää sen sovellettavuutta erilaisissa tilanteissa. Opiskelijalla on valmiudet analyysin toteuttamiseen ohjatusti.

Esitiedot:

Jakson suorittaminen edellyttää edeltäviä esitietoja. Esitietoina sinulla tulee olla tehtynä oppiaineen perusopinnot. Huolehdithan, että sinulla on vaadittavat edeltävät opinnot suoritettu, jotta menestyt hyvin aineopintotasoisissa opinnoissa. Voimme tarvittaessa tarkistaa edeltävät opintosi opiskelusi aikana.

Ilmoittautuminen:
  • Ota yhteyttä opinnot järjestävään yhteistyöoppilaitokseen ennen ilmoittautumista. Saat sieltä ohjeet ilmoittautumiseen ja tietoa opintojen suorittamisesta.
  • Perehdy myös avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin https://bit.ly/ilmoittautumisohjeet_ytol
  • Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun suoritusoikeuden.
Suoritustavat:

Oppimistehtävässä teet itsenäisesti tehtävänannon ja lähdeaineiston perusteella useampia tehtäviä. Kvalitatiivisten ja kvantitatiivisten menetelmien luennot suoritetaan kahdella oppimistehtävällä (oppimispäiväkirjalla), joissa opiskelija tarkastelee pohtivasti luennoilla käsiteltyjä asioita ja reflektoi omaa oppimistaan. Oppimistehtävien arviointiinottopäivät ilmoitetaan Moodlessa.
 

Katso opiskeluohjeet Moodlesta https://moodle.jyu.fi/ 

Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jotka saat käyttöösi ilmoittautuessasi opintoihin. Lisätietoa käyttäjätunnuksesta https://bit.ly/kayttajatunnus_jyu

Vertailu

Korpissa on valittavana 3 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.