Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.5

Kirjaudu sisään järjestelmään!
8.6.2023 08:21

KIKV1009 Kirjoittaminen luovana prosessina, 5 op, Oppimistehtävä, Avoimen yo:n yhteistyöoppilaitokset

Avoin yliopisto

Kirjaudu sisään ilmoittautuaksesi tai rekisteröidy.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 1.8.22 - 31.7.23
Ilmoittautumisaika: 1.8.22 klo 0:00 - 31.7.23 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 1.8.22 - 31.7.23
Laajuus: 5 op
Ilmoittautuneita: 15
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Kirjoittaminen (avoin yo) (AVOKIK)
Opetuksen järjestäjät:Alkio-opisto, Hämeen kesäyliopisto, Snellman-kesäyliopisto, Työväen akatemia
Ajankohtaista:

HUOM! Nämä opinnot järjestetään avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitoksessa. Ota yhteyttä ensin yhteistyöoppilaitokseen ja ilmoittaudu opintoihin vasta saatuasi sieltä ilmoittautumisohjeet.

Tämä opintojakson suoritustapa sisältyy kirjoittamisen perusopintokokonaisuuteen ja kirjoittamisen aineopintokokonaisuuteen.

Sisältö:

Oman kirjallisen luovan prosessin hahmottaminen. Luovuuden historia ja keskeiset nykyteoriat. Käytännöllisten luovuusharjoitusten kokeileminen ja arviointi.

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • nimetä luovan työn ominaispiirteitä
 • eritellä ja arvioida kirjoittamista luovuuden tutkimuksen näkökulmasta
 • löytää työkaluja luovan prosessinsa ylläpitämiseen ja kehittämiseen.
Ilmoittautuminen:
 • Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja –ehtoihin https://bit.ly/ilmoittautumisohje_avoin
 • Ilmoittautuminen on sitova.
 • Saat ilmoittautumisesi perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun suoritusoikeuden.
 • Opinnoista peritään opintomaksu, joka maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Lue lisää opintomaksuista https://bit.ly/opintomaksut_avoin
 • Maksettuja opintomaksuja ei palauteta kuin siinä tapauksessa, jos JYU:n avoin yliopisto joutuu perumaan kurssin esimerkiksi liian pienen ryhmäkoon vuoksi.
Suoritustavat:

Suoritustavat voivat vaihdella eri yhteistyöoppilaitoksissa, esimerkiksi oppimistehtävään voi liittyä pakollista lähiopetusta.

Katso opiskeluohjeet Moodlesta https://moodle.jyu.fi/  

Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jotka saat käyttöösi ilmoittautuessasi opintoihin. Lisätietoa käyttäjätunnuksesta https://bit.ly/kayttajatunnus_jyu

 

Kirjallisuus:
 • Boden, M. A. 2010. Creativity and art: Three roads to surprise. Oxford; New York: Oxford University Press.*
 • Haavikko, R. 2000. Miten kirjani ovat syntyneet. 4. Virikkeet, ainekset, rakenteet. Helsinki: WSOY.
 • Kaufman, S. B. & Kaufman, J. C. (eds.) 2009 (2003). The psychology of creative writing. New York: Cambridge University Press.*
 • Levola, K. (toim.) 2007. Kirjailijan työmaat. Helsinki: Tammi.
 • Malmelin, N. & Poutanen, P. 2017. Luovuuden idea: Luovuus työelämässä, yhteisöissä ja organisaatioissa. Helsinki: Gaudeamus.
 • Mazzarella, M. 2013. Elämä sanoiksi (suom. R. Rintamäki). Helsinki: Tammi.
 • Neale, D. 2020. Writing talk: Interviews with writers about the creative process. Abingdon, Oxon; New York, NY: Routledge.
 • Nisu, M. 2016. Kirjoittaja metsässä – luontoelämykset kirjoittamisprosessin osana. Jyväskylän yliopisto. Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos. Kirjallisuus / kirjoittaminen. Pro gradu -tutkielma.*
 • Onkeli, K. 2010. Kutsumus. Turku: Sammakko.
 • Sawyer, R.K. 2012. Explaining creativity: the science of human innovation. New York: Oxford University Press.*
 • Svinhufvud, K. 2016 (3. uudistettu laitos). Kokonaisvaltainen kirjoittaminen. Helsinki: Art House.*
 • Ylikangas, M. (toim.) 2016. Mielen salat. Helsinki: Gaudeamus.*
 • Raami, A. 2016. Älykäs intuitio: ja miten käytämme sitä. Helsinki: S&S.
 • Sternberg, Robert J. 2003. Wisdom, intelligence and creativity synthesized. Cambridge: Cambridge University Press.*
 • Turunen, M. (toim.) 2012. Miten kirjani ovat syntyneet 5. Helsinki: WSOY.

Lisäksi opettajan antama muu materiaali.* 

(*Saatavilla sähköisesti.) 

Vertailu

Korpissa on valittavana 8 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.